Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

Platnost smlouvy

Smlouva je platná, pokud obsahuje všechny povinné náležitosti a po podpisu poslední smluvní stranou (provozovatelem). U podpisu Smlouvy musí být uvedeno datum podpisu, v opačném případě by mohla být uplatňována neplatnost smlouvy.

Účinnost smlouvy

Účinnost Smlouvy může být sjednána nejdříve dnem podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou. Ve smlouvě je možné sjednat, pokud smluvní strany souhlasí, dohodu o plnění před účinností smlouvy, pokud k němu došlo.

Smlouva je zpravidla sjednávána na dobu neurčitou.

Pokud odběratelova nemovitost ještě není při podpisu smlouvy připojena na vodovod nebo kanalizaci, je smlouva sjednána s odloženou účinností.

Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena výpovědí, odstoupením, nebo dohodou, vždy v písemné formě.

Pokud dojde k ukončení Smlouvy a trvá vlastnictví připojené stavby nebo pozemku, přeruší společnost dodávku vody do vodovodní přípojky a je oprávněna odebrat vodoměr. S ukončením Smlouvy se současně provede doúčtování. Pro dvousložkovou cenu se další fakturace pevné složky řídí vnitřním předpisem společnosti.

Odstoupit od smlouvy je provozovatel oprávněn zejména tehdy, když doje ke změně vlastníka pozemku, nebo stavby, připojené na vodovod nebo kanalizaci.

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy