Úvod Zákazníci Fakturace a ceny

Fakturace a ceny

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv SVAS.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. u nemovitostí kde je využívána voda ze studně jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.


Faktury obsahují

  • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody,
  • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období
  • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratelel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba

Přeplatky do výše 50 Kč převádíme na další zálohy a částky od 51 Kč vracíme automaticky způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě. To znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě.

Tiskopis faktury obsahuje v dolní části příkaz k úhradě nebo poštovní poukázku typu „A“.

Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.

Splatnost faktur za vodné a stočné je ve SVAS 14 dní ode dne vystavení.
Faktury a 1. upomínky v podobě kopie faktury jsou zasílány obyčejně na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Druhé upomínky jsou zasílány doporučeně. Všechny faktury se zasílají zásadně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedenou ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu.

Dlužit za vodné a stočné se nevyplácí

Předejděte případnému přerušení dodávky vody. K tomu může dojít na základě ustanovení zákona č.274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g) - v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.


Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na vlastníkovi nemovitosti (odběrateli), který je smluvním partnerem SVAS.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy