Úvod Služby

Služby SVAS

Středočeské vodárny, a.s. vedle svých hlavních aktivit (výroba a  distribuce pitné vody a zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod) zajišťují pro zákazníky i celou řadu dalších služeb na vysoké úrovni.

SVAS zajišťuje čištění kanalizace moderní mechanizací, vyvážení jímek, kamerový průzkum kanalizační sítě, sanace a výměny vodovodní i kanalizační sítě a poskytuje i služby akreditované laboratoře nebo konzultační činnost.

Tyto služby je možné si objednat a jsou poskytovány za úhradu.

Kontakt : zákaznická linka       840 121 121, 602 128 127

                 e - mail                    info@svas.cz

                     

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy