Úvod Služby

Služby

Středočeské vodárny, a.s. vedle svých hlavních aktivit (výroba a  distribuce pitné vody a zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod) zajišťují pro zákazníky i celou řadu dalších služeb na vysoké úrovni.

SVAS zajišťuje čištění kanalizace moderní mechanizací, vyvážení jímek, kamerový průzkum kanalizační sítě, sanace a výměny vodovodní i kanalizační sítě a poskytuje i služby akreditované laboratoře nebo konzultační činnost.

Tyto služby je možné si objednat a jsou poskytovány za úhradu.

Kontakt : zákaznická linka       840 121 121

                 e - mail                      info@svas.cz

                     

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy