Úvod O společnosti

O společnosti

Středočeské vodárny, a. s.,

jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav.

Přehledka_VKM_v4

Společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

Středočeské vodárny (SVAS) poskytují vedle své hlavní činnosti i další služby související s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd.

Řadu služeb nabízí SVAS i svým koncovým zákazníkům (majitelům objektů), např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

 

IMG_1639    

 

Společnost Středočeské vodárny, a.s., je členem skupiny Veolia Česká republika a členem koncernu Veolia Environnement.

Společnost je certifikována . Ve společnosti je dodržován ekologický kodex, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti.

Středočeské vodárny podporují projekty mateřské společnosti Veolia Voda a účastní se mnohých programů Nadačního fondu Veolia. Prostřednictvím nadačního programu MiNiGRANTY se naši zaměstnanci sami aktivně podílejí na realizaci sociálních i environmentálních projektů. Společnost také podporuje společný projekt společnosti Veolia Voda, Nadačního fondu Veolia a organizace Sladkovodní giganti o.s. Jakuba Vágnera nazvaný Cesta pstruha". Společnost se také angažuje v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje také na osvětu a vzdělávání.

 

Můžete si také prohlédnout naši fotogalerii a přečíst historické zajímavosti vodárenství v našem regionu.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy