Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Dodatky a změny

Dodatky a změny

Dodatky

ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Při ukončení platnosti smlouvy zanikají i všechny dodatky, při ukončení platnosti dodatku platí původní smlouva, v posledním znění bez doplnění a změn z dodatku.

Příklady typů dodatků: 

 • Dodatek o snížení stočného o vodu dodanou z vodovodu a neodvedenou do kanalizace (odpočet zálivky, nebo technologické spotřeby)
 • Dodatek o měření vypouštěných odpadních vod měřidlem
 • Dodatek o měření vody z jiného zdroje, vypouštěné do kanalizace (studně, meliorační voda)
 • Dodatek o vypouštění odpadních vod se zvýšeným znečištěním.

Změny ve smlouvě

Některé úkony, a požadavky, které nemění podstatným způsobem obsah smlouvy, je možné provádět i přes telefon (Kontaktní centrum), nebo emailem: 

 • Požadavek na změnu způsobu zasílání faktur, nebo na změnu emailu pro zasílání faktur elektronicky
 • Požadavek na zaslání kopie faktury (rozpisu záloh)
 • Změna výše zálohy, četnosti záloh, nebo způsobu zálohování
 • Změna Oprava chyby (překlep, doplnění) v adrese
 • Změna, přidání kontaktních údajů -telefon, mobil, email 

Změny smlouvy lze také provádět formou akceptace požadavku odběratele: 

 • Požadavek odběratele musí mít písemnou formu a být podepsán příslušnou osobou.
 • Požadavek lze podat prostřednictvím zákaznického internetu. (Po přihlášení uživatelským jménem a heslem je odběratel jednoznačně identifikován a tímto způsobem podané požadavky jsou dostatečným způsobem autorizované)
Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy