Středočeské vodárny, a.s.

Zákaznický portál

SMS Info

Služba SMS INFO je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy, zkrátka pro všechny, kteří si přejí být informováni o výjimečných haváriích vodovodu nebo kanalizace, významných plánovaných výlukách.

SMS Info

Mapa výluk a havárií

Mapové zobrazení odběrných míst, kde dojde k přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie nebo z důvodu plánovaných odstávek na vodovodu či omezení provozu kanalizace.

Mapa výluk a havárií

Aktuality

Adventní prodej vynesl letos Slunci částku 36 700 Kč

Letos jsme již tradičně podpořili Nadační fond Slunce pro všechny nákupem jejich vánočních výrobků.

Zabezpečte včas své vodoměry před mrazem

Podcenění ochrany vodoměru a nízká teplota pod bodem mrazu může způsobit prasknutí ochranného skla vodoměru či úplné zamrznutí.

Cena vodného a stočného pro rok 2023

Cena vodného a stočného pro rok 2023 v regionu působnosti Vodáren Kladno – Mělník, a.s.

Středočeské vodárny pomáhají

V průběhu října a listopadu jsme již tradičně navštívili speciální MŠ a ZŠ na Stochově v rámci naší spolupráce s Nadačním fondem Slunce pro všechny, která trvá již 13 let

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rekonstrukce nádrží

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje oprava takzvaných dosazovacích nádrží, což umožní budoucí zvýšení kapacity, a to ze současných 72.000 obyvatel na 99.000

Úprava cen externích služeb od 1.9.2022

Středočeské vodárny s platností od 1.9.2022 upravují ceníky pro externí služby.

Více

Havárie

  • Přehled řešených havárií / Oznámení havárie

Více

Plánované výluky

  • Mapa plánovaných výluk

Více

Adventní prodej vynesl letos Slunci částku 36 700 Kč

Adventní prodej vynesl letos Slunci částku 36 700 Kč

Letos jsme již tradičně podpořili Nadační fond Slunce pro všechny nákupem jejich vánočních výrobků.

Zabezpečte včas své vodoměry před mrazem

Zabezpečte včas své vodoměry před mrazem

Podcenění ochrany vodoměru a nízká teplota pod bodem mrazu může způsobit prasknutí ochranného skla …

Cena vodného a stočného pro rok 2023

Cena vodného a stočného pro rok 2023

Cena vodného a stočného pro rok 2023 v regionu působnosti Vodáren Kladno – Mělník, a.s.

Středočeské vodárny pomáhají

Středočeské vodárny pomáhají

V průběhu října a listopadu jsme již tradičně navštívili speciální MŠ a ZŠ na Stochově v rámci naší…

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rekonstrukce nádrží

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rekonstrukce nádrží

V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje oprava takzvaných do…

Úprava cen externích služeb od 1.9.2022

Středočeské vodárny s platností od 1.9.2022 upravují ceníky pro externí služby.