Středočeské vodárny, a.s.

Zákaznická sekce

SMS Info

Služba SMS INFO je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy, zkrátka pro všechny, kteří si přejí být informováni o výjimečných haváriích vodovodu nebo kanalizace, významných plánovaných výlukách.

SMS Info

Mapa výluk a havárií

Mapové zobrazení odběrných míst, kde dojde k přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie nebo z důvodu plánovaných odstávek na vodovodu či omezení provozu kanalizace.

Mapa výluk a havárií

Odlehčovací komory jsou důležitou ochranou kanalizační sítě

Odlehčovací komory jsou důležitou ochranou kanalizační sítě

Odlehčovací komory jsou nedílnou součástí kanalizační sítě

Obyvatelé města Slaného získali novou čistírnu odpadních vod

Obyvatelé města Slaného získali novou čistírnu odpadních vod

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod (ČOV) ve Slaném byla 10. 9. 2019

Napajedla se stala přirozeným místem pro zvěř

Napajedla se stala přirozeným místem pro zvěř

Z důvodu tropických teplot, nedostatku vláhy a absence přirozených vodních ploch se stala napajedla…

Unikátními vaky s vodou zachraňuje Kladno stromy před suchem

Unikátními vaky s vodou zachraňuje Kladno stromy před suchem

Chřadnoucí městské stromy, které ohrožuje současné sucho,