Středočeské vodárny, a.s.

Zákaznický portál

SMS Info

Služba SMS INFO je určena pro širokou veřejnost, úřady, firmy, zkrátka pro všechny, kteří si přejí být informováni o výjimečných haváriích vodovodu nebo kanalizace, významných plánovaných výlukách.

SMS Info

Mapa výluk a havárií

Mapové zobrazení odběrných míst, kde dojde k přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie nebo z důvodu plánovaných odstávek na vodovodu či omezení provozu kanalizace.

Mapa výluk a havárií

Aktuality

Upozornění odběratelům - změna zdroje pitné vody

Od 4. 3. - 5. 3. 2021 do cca konce dubna 2021 bude na přivaděči Kopanina / zemní vodojem Kožova Hora

Středočeské vodárny nečekají na stát,

ve firmě začalo hromadné testování na koronarivus.

Největší vodárenská investice na Kladně pokračuje

V současné době finišují práce na obnově významného přívodního řadu DN 700 mm,

Teploty pod bodem mrazu neumožňují náhradní zásobování pitnou vodou

V zimním období kombinací vlivu teplot pod bodem mrazu

Uzavření zákaznických center vodárny

Vzhledem k nepříznivému vývoji v COVID-19, rozhodl krizový štáb Středočeských vodáren

Navýšení ceny vody bude nižší, než inflace

V roce 2021 dojde k úpravě ceny vodného a stočného o 2,8 %,

Více

Havárie

  • Přehled řešených havárií / Oznámení havárie

Více

Plánované výluky

  • Mapa plánovaných výluk

Více

Upozornění odběratelům - změna zdroje pitné vody

Upozornění odběratelům - změna zdroje pitné vody

Od 4. 3. - 5. 3. 2021 do cca konce dubna 2021 bude na přivaděči Kopanina / zemní vodojem Kožova Hora

Středočeské vodárny nečekají na stát,

Středočeské vodárny nečekají na stát,

ve firmě začalo hromadné testování na koronarivus.

Největší vodárenská investice na Kladně pokračuje

Největší vodárenská investice na Kladně pokračuje

V současné době finišují práce na obnově významného přívodního řadu DN 700 mm,

Teploty pod bodem mrazu neumožňují náhradní zásobování pitnou vodou

Teploty pod bodem mrazu neumožňují náhradní zásobování pitnou vodou

V zimním období kombinací vlivu teplot pod bodem mrazu

Uzavření zákaznických center vodárny

Uzavření zákaznických center vodárny

Vzhledem k nepříznivému vývoji v COVID-19, rozhodl krizový štáb Středočeských vodáren

Navýšení ceny vody bude nižší, než inflace

Navýšení ceny vody bude nižší, než inflace

V roce 2021 dojde k úpravě ceny vodného a stočného o 2,8 %,