Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva

Přípojka a smlouva

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

SVAS (38)Žádosti ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky se přijímají prostřednictvím portálu vyjadřování a objednávek.

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb, který platí od 1.1.2002 je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Technické požadavky společnosti Středočeské vodárny, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy