Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva

Přípojka a smlouva

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

Útvar technického vyjadřování - vodorozvoj zajišťuje konzultace, posouzení a stanoviska k projektové dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek.

Sídlí na adrese: U Vodojemu 3085, Kladno.

Návštěvní dny pro veřejnost jsou: pondělí až pátek od 7.30 do 15,00 hodin.

Adresa pro písemný kontakt:
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb (dokument Adobe PDF)zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb, který platí od 1.1.2002 je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Technické požadavky společnosti Středočeské vodárny, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy