Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva SVAS nabízí

SVAS nabízí

Jaké možnosti služeb pro zřízení přípojky Vám SVAS nabízí ?

Společnost SVAS nabízí na základě požadavku zákazníka projektové, inženýrské i realizační služby pro zajištění celého díla. Služby mohou být poskytnuty samostatně dle požadavků stavebníka nebo komplexně, jako stavba na klíč. Ke konkrétním požadavkům a situaci každého případu jsme připraveni poskytnout odborné konzultace.

Kompletní služba poskytovaná SVAS:

Stavba přípojky na klíč – zákazník napíše objednávku a zplnomocní společnost SVAS k vyřizování náležitostí k zřízení přípojky. Po provedení všech kroků potřebných k realizaci přípojky je zákazníkovi předána funkční přípojka včetně kompletní dokumentace

Co potřebujete: Aktuální snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí

Dílčí části služeb poskytované SVAS:

Zpracování projektové dokumentace – zákazník na základě objednávky získá kompletní projektovou dokumentaci včetně Stanoviska vlastníka technické infrastruktury zastoupeného SVAS.

Co potřebujete: Aktuální snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí

Realizace stavby přípojky – pokud již máte zajištěn souhlas vlastníka technické infrastruktury zastoupeného SVAS, splněné podmínky 160 odstavec 2 Stavebního zákona, projektovou dokumentaci přípojky a platný územní souhlas, SVAS zajistí stavbu přípojky. Realizovaná přípojka bude připravena k užívání.

Co potřebujete: Souhlas vlastníka technické infrastruktury zastoupeného SVAS, splněné podmínky §160 odstavec 2 Stavebního zákona, projektovou dokumentaci přípojky a platný územní souhlas.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy