Úvod Služby Portál vyjadřování a objednávek

Portál vyjadřování a objednávek

V souvislosti s přechodem na odlišný způsob digitálního přijímání žádostí o vyjádření k projektovým dokumentacím a dalším žádostem týkajícím se výstavby, uvádíme v činnost nový Portál vyjadřování a objednávek, ze kterého budou všechny žádosti o vyjádření společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. přijímány a odbavovány. 

Upozorňujeme, že nápovědi u jednotlivých žádostí si před použitím stáhněte. Systémy Microsoft a Google nejsou kompatibilní a v dokumentu otevřeném ve webovém prohlížeči se vyskytují neúplné texty. Předem děkujeme za pochopení.

Nově jsou žádosti o vyjádření členěny na níže uvedené typy:

(kliknutím na konkrétní typ žádosti na ni budete přesměrováni)

Nejdříve je nutné podat žádost o existenci sítí a následně budete pokračovat podle  jednotlivých typů žádostí. 

  • Žádost o poskytnutí informace k existenci sítí– v tomto typu žádosti můžete získat orientační polohu vodárenských zařízení (vodovody, kanalizace a další zařízení ve vlastnictví VKM nebo provozování SV). Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.

  • Žádost o vektorová data (DGN)– v tomto typu žádosti můžete získat digitální data s orientační polohou vodárenských zařízení (vodovody, kanalizace, další zařízení ve vlastnictví VKM nebo provozování SV. K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k existenci sítí. Výstupem žádosti je datový soubor ve formátu DGN v souřadném systému S - JTSK. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.

Podání žádosti k možnosti napojení na vodovod či kanalizaci je povinné před zpracováním projektové dokumentace na stavbu vodovodní a kanalizační přípojky i VHS.

  • Žádost o sdělení k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci– v tomto typu žádosti můžete získat místo napojení přípojek a řadů na stávající vodovodní a kanalizační síť. Součástí vyjádření může být i garantované množství dodávané vody a vypouštěných odpadních vod. K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k existenci sítí. Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.
  • Žádost o vyjádření k vodovodní a kanalizační přípojce– v tomto typu žádosti můžete získat vyjádření k projektové dokumentaci k vodovodním a kanalizačním přípojkám. K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k možnosti napojení a projektovou dokumentaci v digitálním formátu PDF. Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.
  • Žádost o vyjádření k vodohospodářské stavbě (VHS) – v tomto typu žádosti můžete získat vyjádření k projektové dokumentaci vodohospodářských staveb (vodovody, kanalizace, vodojemy, ATS, veřejné ČOV, PSOV, apd.). K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k možnosti napojení nebo vyjádření k předchozímu stupni projektové dokumentace (k územnímu řízení apd.) a projektovou dokumentaci v digitálním formátu PDF. Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.
  • Žádost o vyjádření k rekonstrukci, stavebním úpravám, ke stavbám RD a zprovoznění stávajících vodovodních i kanalizačních přípojek, k umístění drobných staveb nebo demolici stavebních objektů – v tomto typu žádosti můžete získat vyjádření např. k projektové dokumentaci k novostavbám RD či BD, rekonstrukcí, stavebních úprav, umístění drobných staveb nebo demolicí stavebních objektů. K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k existenci sítí a projektovou dokumentaci v digitálním formátu PDF. Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.
  • Žádost o poskytnutí vyjádření ke kolizi s veřejnou infrastrukturou (inženýrské sítě, chodníky, komunikace) – v tomto typu žádosti můžete získat vyjádření k případným kolizím vodárenské infrastruktury s ostatními inženýrskými sítěmi (elektro, veřejné osvětlení, telekomunikace, plyn, teplovody, apd.), nebo s komunikacemi a chodníky. K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k existenci sítí nebo vyjádření k předchozímu stupni projektové dokumentace (k územnímu řízení apd.) a projektovou dokumentaci v digitálním formátu PDF a DGN. Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.
  • Žádost o vyjádření k ostatním (prodloužení platnosti stanoviska, studie, územní plány, apd.) – v tomto typu žádosti můžete získat prodloužení stávajících stanovisek, vyjádření kstudiím, územním plánům a ostatním nezařazeným požadavkům. K zadání žádosti budete potřebovat číslo předchozího vyjádření k existenci sítí, projektovou dokumentaci v digitálním formátu PDF v případě ostatních žádostí průvodní dopis nebo situaci s vyznačením záměru. Výstupem žádosti je PDF soubor s vyjádřením. Nápovědu k vyplnění formuláře naleznete zde.

Pokud potřebujete znát polohu zdrojů hasební vody využijte v první řadě Portál zdrojů hasební vody (http://mapy.svas.cz/udalosti/svashydranty.html?branch=SVAS). Pokud zde požadovaný zdroj nenaleznete, využijte prosím typ Žádost o vyjádření k ostatním.

Kompletní návod jak postupovat v případě, že chcete zřídit vodovodní nebo kanalizační přípojku naleznete zde.

V případě, že si nevíte rady s vyplněním žádosti a nepomohla Vám ani připojená nápověda, kontaktujte prosím jednoho z našich níže uvedených pracovníků, kteří Vám s vyplněním žádosti pomohou. 

Kontaktní osoby:  Ivana Kočí, Ivana.koci@svas.cz, tel.: 312 812 432

 

 

 

                                                                                    

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy