Úvod Zákazníci Kontakty pro zákazníky

Kontakty pro zákazníky

Služby zákaznického centra
  • informace o fakturách, příjem plateb za vodné a stočné
  • vše o smluvním vztahu
  • příjem a řešení reklamací
  • registrace do systému sms info
  • vyjadřování k projektové dokumentaci: vodovodní a kanalizační přípojky, ochranná pásma vodních zdrojů, vodovodní / kanalizační sítě a zařízení, ostatní nevodohospodářské stavby
  • poskytování grafické a digitální dokumentace stávajících vodovodních / kanalizačních sítí, kóty tlakové čáry
  • předání technické dokumentace skutečného provedení vodárenských a kanalizačních staveb (geodetické zaměření staveb) je možné na podatelně, po celou pracovní dobu zákaznického centra SVAS

Zákaznická centra jsou přístupná pouze předem objednaným zákazníkům.
Osobní kontakt slouží především k uzavírání a změnám smluv na dodávky pitné vody, ostatní záležitosti (podávání reklamací, změny výše záloh a podobně) doporučujeme nadále řešit distančním způsobem.
Upozorňujeme odběratele, aby si pro hladké vyřízení svého požadavku na uzavření smlouvy připravili následující dokumenty:
- předávací protokol včetně aktuální fotografie vodoměru, ze které je patrný stav a číslo vodoměru
- výpis z katastru nemovitostí (doporučujeme úplný výpis)
- číslo účtu, případně spojovací číslo SIPO
- ověřenou plnou moc v případě spoluvlastnictví nemovitosti
- výpis z obchodního rejstříku v případě právnických osob

Kde nás najdete:

Zákaznické centrum Kladno a Mělník

Rezervujte si den a hodinu a přijďte si do našeho zákaznického centra vyřídit své požadavky 

 

 Zákaznická linka společnosti

 

 Zákaznická linka 840 121 121, mobil 602 128 127

 

Rezervujte si den a hodinu a přijďte si do našeho zákaznického centra vyřídit své požadavky.

 

 

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy