Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Řešení pohledávek Vymáhání pohledávek od 1. 1. 2015

Vymáhání pohledávek od 1. 1. 2015

Novinky ve způsobu vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti  

Společnost Středočeské vodárny přistoupila v letošním roce k podstatným změnám ve způsobu vymáhání pohledávek. Od 1. ledna 2015 v této věci vodárny spolupracují se společností Tarakan, a.s., která nově dlužníkům zasílá první a druhé upomínky za vodné a stočné. 

 Jedním z nejčastějších důvodů, proč se odběratelé opožďují v platbách za vodné či stočné, je přitom neohlášená změna zasílací adresy, případně jiných důležitých údajů. Ve smlouvě na dodávku pitné vody je přímo zakotveno, že se veškeré důležité změny mají vodárnám hlásit do 14 dnů od této změny. Pro zjednodušení komunikace mezi vodárnou a odběratelem je možné nahlásit telefonicky na Call centrum (tel. 840 121 121) údaje typu oprava či doplnění adresy. Změny údajů typu trvalé bydliště, zasílací adresa u právnické osoby či změnu bankovního účtu je pak nezbytné nahlásit písemně na adresu info@svas.cz či korespondenční adresu Středočeských vodáren, U Vodojemu 3085, Kladno. Online přístup k datům je po zaregistrování možný na portálu www.svas.cz

Vodárny také nabízejí možnost individuálního řešení v případě, že odběratel není schopen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Podmínkou je ovšem zájem odběratele situaci řešit ve lhůtě splatnosti dané faktury, hrazení spotřeby vody formou záloh a dosavadní dobrá platební morálka. Vodárny jsou pak ochotny nabídnout odběrateli splácení dlužné částky formou splátkového kalendáře, který je obvykle stanoven na tři splátky, a to ve výši 50%, a dvě splátky po 25% dlužné částky. Pro uzavření splátkového kalendáře je nutná osobní návštěva Zákaznického centra a složení první splátky v hotovosti na místě. Pro získání podrobných informací doporučují vodárny kontaktovat zákaznickou linku Call centra na telefonu 840 121 121, 602 128 127..

Ceník SVAS a Tarakan

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy