Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Jak platit

Jak platit

Základní způsoby úhrady záloh a faktur:

SIPO - prostřednictvím služby České pošty je možné hradit platby po nahlášení spojovacího čísla SIPO přímo na pobočce naší společnosti.

Bankovní inkaso – platba na základě požadavku Středočeských vodáren vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem. Platbu inkasem je možné sjednat přímo na pobočce banky nebo prostřednictvím  internetového bankovnictví.

V obou zmíněných případech potřebujete znát kromě údajů o svém účtu následující údaje:

Souhlas s inkasem vázaný na bankovní účet/spojení : 1801141/0100 Komerční banka

Četnost čerpání inkasa - závisí na četnosti úhrady záloh a vyúčtování.

Po uplynutí data splatnosti Vám doporučujeme zkontrolovat si realizaci inkasa u Vaší banky. Výše uvedené způsoby úhrady preferuje většina zákazníků, jedná se o nejpohodlnější a nejlevnější způsob úhrady.

Další možné způsoby úhrady: 

 • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu Středočeských vodáren.
 • Přímo vkladem na účet 1801141/0100 na každé pobočce Komerční banky.
 • Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“, služba je zpoplatněna dle platného sazebníku České pošty.

Platba na terminálech SAZKY - výhodou této služby je  4 300 terminálů a nižší 15 ti korunový poplatek, který se nemění v závislosti na výši faktury. K provedení úhrady je třeba předložit obsluze terminálu fakturu nebo plán záloh s čárovým kódem. Seznam sběren

Upozornění: Dle Zákona o praní špinavých peněz ( AML ) je společnost Sazka povinna identifikovat zákazníka platícího nad 1.000,- Euro.  Vzhledem k narůstajícímu množství takových transakcí nasazuje Sazka k 1. 8. 2017 do terminálu nový krok, kdy bude obsluha vyzvána k identifikaci občanského průkazu a nahlášení údajů na Call centrum SAZKY. Bez takovéto identifikace nebude možné v platbě pokračovat.

 • Platba pomocí QR kódu.
  Pomocí nainstalované aplikace příslušné banky, u které má zákazník zřízený účet, se načtou informace obsažené v QR kódu, který je vytištěn na faktuře. Výhodou této novinky je nízký poplatek a eliminace možných chyb při zadávání platebních příkazů či vyplňování složenek. Jak lze platbu provést?
  Chytrým telefonem prostřednictvím bankovní aplikace, o možnostech využití se předem informujte u své banky.
 • Prostřednictvím bankomatu pouze pro klienty České spořitelny. V menu platbomatu stačí zvolit „QR kód" a přiložit fakturu ke čtečce.
  Nejbližší platbomat najdete na www.csas.cz. Klienti ČS za platbu v platbomatu  poplatek 6,- Kč.
 • On-line při doručení faktury do emailu pomocí platební karty VISA a MasterCard nebo přes platební tlačítko, což je odkaz do internetového bankovnictví s předvyplněným příkazem. Podmínkou pro tuto službu je registrace zasílání faktury e-mailem. Služba je zatím k dispozici zákazníkům - fyzickým osobám.
Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy