Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Pochybnosti o správnosti vyfakturovaného množství

Pochybnosti o správnosti vyfakturovaného množství

Pokud se Vám zdá nepřiměřeně vysoké fakturované množství v m3, doporučujeme Vám následující postup:

Zkontrolujte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost. Pro fakturaci používáme pouze celé m3 na válečkovém počítadle a ne desetiny,setiny nebo jiné menší jednotky. Celé m3 jsou na vodoměru opticky odděleny různými způsoby podle konkrétního typu a velikosti vodoměru (např. desetinou čárkou, rámečkem nebo barvou číslic - celé m3 jsou černé, menší jednotky červené).

Jestliže stav na vodoměru neodpovídá údaji faktury s připočtením přiměřeného množství za dobu uplynulou od odečtu, může jít o chybný odečet, nebo samoodečet.

V případě, že stav odpovídá, ale je nepřiměřeně vysoký, jde pravděpodobně o únik za vodoměrem na vnitřním rozvodu. Typickým místem jsou možné praskliny pod podlahou, v zemi nebo vada spotřebičů (např. pojišťovací ventil bojleru, nebo pračky, protékající WC).

Test je poměrně jednoduchý i pro laika. Uzavřete všechny spotřebiče vody a podívejte se na vodoměr. Pokud se vodoměr otáčí jde o únik . Méně častou  variantou je napojení „jiného odběratele„ na Váš vnitřní rozvod vody.Jestliže vodoměr při testu stojí, může být zvýšená fakturace způsobena krátkodobým  zvýšením spotřeby (celé odpoledne zapomenutý otevřený kohout v prádelně aj.), nebo vadnou funkcí vodoměru. K odstranění úniku na doporučujeme se obrátit na odbornou instalatérskou firmu a prověřit vnitřní rozvody.

Vodoměry běžně užívané k fakturaci mají měřící ústrojí poháněné vodou, takže se nemůže stát, že by se vodoměr točil, aniž by jím voda protékala. Může však v ojedinělých případech (nejčastěji při zanesení) měřit vyšší množství , než je stanoveno technickými předpisy.

V případě, že se neprokáže na odběrném místě únik, je dle zákona o vodovodech a kanalizacích nezbytné zažádat o přezkoušení vodoměru. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole  přezkoušení vodoměru.

Případné nesrovnalosti, připomínky, nebo reklamace vám pomůže vyřešit obchodní oddělení.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy