Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Pochybnosti o správnosti vyfakturovaného množství

Pochybnosti o správnosti vyfakturovaného množství

Pokud se Vám zdá nepřiměřeně vysoké fakturované množství v m3, doporučujeme Vám následující postup:

Zkontrolujte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost. Pro fakturaci používáme pouze celé m3 na válečkovém počítadle a ne desetiny,setiny nebo jiné menší jednotky. Celé m3 jsou na vodoměru opticky odděleny různými způsoby podle konkrétního typu a velikosti vodoměru (např. desetinou čárkou, rámečkem nebo barvou číslic - celé m3 jsou černé, menší jednotky červené).

Jestliže stav na vodoměru neodpovídá údaji faktury s připočtením přiměřeného množství za dobu uplynulou od odečtu, může jít o chybný odečet, nebo samoodečet.

V případě, že stav odpovídá, ale je nepřiměřeně vysoký, jde pravděpodobně o únik za vodoměrem na vnitřním rozvodu. Typickým místem jsou možné praskliny pod podlahou, v zemi nebo vada spotřebičů (např. pojišťovací ventil bojleru, nebo pračky, protékající WC).

Test je poměrně jednoduchý i pro laika. Uzavřete všechny spotřebiče vody a podívejte se na vodoměr. Pokud se vodoměr otáčí jde o únik . Méně častou  variantou je napojení „jiného odběratele„ na Váš vnitřní rozvod vody.Jestliže vodoměr při testu stojí, může být zvýšená fakturace způsobena krátkodobým  zvýšením spotřeby (celé odpoledne zapomenutý otevřený kohout v prádelně aj.), nebo vadnou funkcí vodoměru. K odstranění úniku na doporučujeme se obrátit na odbornou instalatérskou firmu a prověřit vnitřní rozvody.

Vodoměry běžně užívané k fakturaci mají měřící ústrojí poháněné vodou, takže se nemůže stát, že by se vodoměr točil, aniž by jím voda protékala. Může však v ojedinělých případech (nejčastěji při zanesení) měřit vyšší množství , než je stanoveno technickými předpisy.

V případě, že se neprokáže na odběrném místě únik, je dle zákona o vodovodech a kanalizacích nezbytné zažádat o přezkoušení vodoměru. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole  přezkoušení vodoměru.

Případné nesrovnalosti, připomínky, nebo reklamace vám pomůže vyřešit obchodní oddělení.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy