Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Reklamace

Reklamace

V případě, že při poskytování našich služeb nebyla splněna smluvní ujednání nebo byly porušeny obecné právní předpisy máte právo uplatnit u nás reklamaci.

V případě že máte v úmyslu reklamovat fakturované množství vody, doporučujeme Vám nejprve zkontrolovat, zda není nadměrná spotřeba způsobena jinou skutečností než nesprávným odečtem. Návod najdete zde.

V případě, že je množství odebrané vody měřeno ještě dalšími měřidly a dochází k diferenci mezi údaji těchto měřidel a fakturačním vodoměrem, nemusí jít o chybu. Vysvětlení najdete zde.

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem společnosti.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy