Úvod O společnosti Certifikace společnosti

Certifikace společnosti

Vedení společnosti přistoupilo k vybudování integrovaného systému řízení ve společnosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 (management jakosti), ČSN EN ISO 14001:2016 (environmentální management), ČSN OHSAS 18001:2008 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a ČSN EN ISO 50001 (management hospodaření s energií), udržuje ho a zlepšuje tak, aby se společnost prosadila jakostí svých služeb a jejich spolehlivostí při minimalizaci rizik pro životní prostředí a rizik, kterým jsou vystaveni vlastní zaměstnanci i jiné osoby v areálech nebo akcích společnosti.

K tomu soustavně vychovává všechny pracovníky podílející se na fungování systému a zdůrazňuje přitom nutnost správně rozpoznat požadavky zákazníků a plnit je v souladu s platnými zákony a ostatními právními předpisy a vzájemnými dohodami při dodržování platných externích i interních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí a BOZP a PO.

Rozsah systému:

Rozsah systému SVAS.pdf

Certifikát 45001-2018_ENCertifikát 45001-2018_CZCertifikát_14001-2016_ENCertifikát_14001-2016_CZCertifikát_9001-2016_ENCertifikát_9001-2016_CZCertifikát 50001-2019_ENCertifikát 50001-2019_CZ

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy