Úvod O společnosti Certifikace společnosti

Certifikace společnosti

Vedení společnosti přistoupilo k vybudování integrovaného systému řízení ve společnosti podleČSN EN ISO 9001:2009 (management jakosti), ČSN EN ISO 14001:2005 (environmentální management), ČSN OHSAS 18001:2008 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a ČSN EN ISO 50001 (management hospodaření s energií), udržuje ho a zlepšuje tak, aby se společnost prosadila jakostí svých služeb a jejich spolehlivostí při minimalizaci rizik pro životní prostředí a rizik, kterým jsou vystaveni vlastní zaměstnanci i jiné osoby v areálech nebo akcích společnosti.

K tomu soustavně vychovává všechny pracovníky podílející se na fungování systému a zdůrazňuje přitom nutnost správně rozpoznat požadavky zákazníků a plnit je v souladu s platnými zákony a ostatními právními předpisy a vzájemnými dohodami při dodržování platných externích i interních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí a BOZP a PO.

Rozsah systému:

Rozsah systému SVAS.pdf

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy