Úvod O společnosti Kdo odpovídá za vodu v daném regionu

Kdo odpovídá za vodu v daném regionu

  • Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) - vlastnická společnost
  • Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti (VSOSO) - vlastnická společnost
  • Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) - provozní společnost

Poslání společnosti VKM

  • zajištění vodohospodářské investiční politiky v regionu při udržení sociálně únosné a solidární ceny vodného a stočného

Základní práva a povinnosti SVAS

  • práva související s předmětem činnosti SVAS (uzavírání smluv se správci vodních toků na odběr vody a k vypouštění odpadních vod, fakturování dodávky vody a odvádění vod, připojování vodovodních přípojek, montáže vodoměrů, navrhování investičních akcí, ...)
  • povinnosti související s předmětem činnosti SVAS (spolehlivé, bezpečné, hospodárné a kvalitní zajišťování služeb související s výrobou a dodávkou pitné vody, s odvodněním území navazujícího na pronajatý majetek a s provozem veřejné kanalizace včetně čištění odpadních vod, úhrada nájemného VKM za provozování infrastrukturního majetku)

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy