Úvod O společnosti Kdo odpovídá za vodu v daném regionu

Kdo odpovídá za vodu v daném regionu

Poslání společnosti VKM

  • zajištění vodohospodářské investiční politiky v regionu při udržení sociálně únosné a solidární ceny vodného a stočného

Základní práva a povinnosti SVAS

  • práva související s předmětem činnosti SVAS (uzavírání smluv se správci vodních toků na odběr vody a k vypouštění odpadních vod, fakturování dodávky vody a odvádění vod, připojování vodovodních přípojek, montáže vodoměrů, navrhování investičních akcí, ...)
  • povinnosti související s předmětem činnosti SVAS (spolehlivé, bezpečné, hospodárné a kvalitní zajišťování služeb související s výrobou a dodávkou pitné vody, s odvodněním území navazujícího na pronajatý majetek a s provozem veřejné kanalizace včetně čištění odpadních vod, úhrada nájemného VKM za provozování infrastrukturního majetku)
Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy