Úvod O společnosti Kdo odpovídá za vodu v daném regionu

Kdo odpovídá za vodu v daném regionu

Poslání společnosti VKM

  • zajištění vodohospodářské investiční politiky v regionu při udržení sociálně únosné a solidární ceny vodného a stočného

Základní práva a povinnosti SVAS

  • práva související s předmětem činnosti SVAS (uzavírání smluv se správci vodních toků na odběr vody a k vypouštění odpadních vod, fakturování dodávky vody a odvádění vod, připojování vodovodních přípojek, montáže vodoměrů, navrhování investičních akcí, ...)
  • povinnosti související s předmětem činnosti SVAS (spolehlivé, bezpečné, hospodárné a kvalitní zajišťování služeb související s výrobou a dodávkou pitné vody, s odvodněním území navazujícího na pronajatý majetek a s provozem veřejné kanalizace včetně čištění odpadních vod, úhrada nájemného VKM za provozování infrastrukturního majetku)

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy