Úvod O společnosti Z historie

Z historie

Historie zásobování Kladna pitnou vodou

Do první poloviny 19. století bylo Kladno malým bezvýznamným městečkem. Teprve po objevení uhlí a zakládání nejprve krátkých úpadních  štol a mělkých šachtic (v okolí Vrapic) a následně hlubinných štol dochází k rozvoji hornictví a k položení základů kladenského železářství. Od roku 1870 bylo Kladno povýšeno na město a v roce 1898 mu byl panovníkem udělen titul „Královské horní město“.

S rychlým růstem města nestačí veřejné studny a kašny, proto bylo nutné postavit vodovod s pitnou vodou. Vzhledem k dalšímu zakládání a prohlubování dolů by mohl nastat úplný nedostatek vody, a proto bylo rozhodnuto o  zajištění přívodu pitné vody z větší vzdálenosti. Po průzkumných pracích bylo vybráno, s ohledem na vydatnější prameny, jímací území v Kožovském lese u nádraží Výhybka a zároveň se počítalo i se zachytáváním vody až pod Horkou a v dolíku zvaném Žejdlík u Družce.

V roce 1891 byla dokončena realizace studní včetně stavby vodárny Dobrá, ze které se čerpala voda  až do zemního vodojemu, později i do věžového vodojemu v Kladně a odtud do města. Otázka zásobování pitnou vodou patřila v minulosti k nejpalčivějším problémům Kladenska a byla jedním z nejdůležitějších úkolů, které bylo nutné řešit po osvobození. A tak bylo brzy po skončení války započato se stavbou Žilinského vodovodu a krátce nato byly zahájeny práce na výstavbě největšího vodního díla – Klíčavské přehrady.

Přehrada bylo uvedena do provozu v roce 1952 a postupně byly na klíčavský přívodní řad napojeny i další obce. Brzy se ukázalo, že přehrada nestačí uspokojit rostoucí spotřebu v regionu, a proto byly vybudovány zdroje u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu v okrese Mělník, ze kterých začala proudit voda do Kladna v únoru 1974. Na tyto vydatné zdroje bylo postupně napojováno i město Slaný a v dalších etapách postupně další obce. Růst počtu obyvatelstva a rozvoj průmyslové výroby v oblasti Kladenska vyvolaly v 80. letech minulého století potřebu zabývat se neodkladným řešením otázky zabezpečení dodávky pitné vody, což je možné jen vyhledáním dalšího zdroje. Z hlediska technického a ekonomického bylo nejvýhodnějšího variantou přímé napojení na pražský vodovodní rozvodný systém ze zdroje Želivka. V roce 1989 byl systém zásobování zahrnující výstavbu nového vodojemu Kožova Hora, čerpací stanice Hostouň a dalších staveb, zprovozněn.

V průběhu 20.století byly vodárenské společnosti jednotlivých obcí a měst   postupným    vývojem   začleněny  pod   Krajskou   správu   zásobování    vodou   a kanalisace  Praha, následovaly Okresní vodohospodářské správy a poté závody v rámci Středočeských vodovodů a kanalizací. Začátkem roku 1994 došlo ke změnám vlastnických vztahů, kdy vodohospodářský majetek na území vymezeném dosahem skupinového vodovodu Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník přešel ze státu na města a obce. Nová společnost Vodárny Kladno – Mělník,a.s. (VKM) vznikla jako jediná na území Středočeského kraje na větším území než jeden okres.

Transformace VKM v prosinci 2004 umožnila vznik vlastnické společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a provozní společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV) ze skupiny Veolia Voda, které jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy