Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Společnost Středočeské vodárny se v oblasti etiky a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Česká republika.

Etický kodex

Etika, přesvědčení a odpovědnost společnosti popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

 

Ekologický kodex

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí. V rámci ochrany byl zavede Ekologický kodex, interní dokument skupiny Veolia zavedený do všech poboček v ČR. Kodex stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost Středočeské vodárny, a.s., věnuje stále větší pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Z tohoto důvodu přijala, stejně jako ostatní společnosti skupiny, "Kodex bezpečnosti práce", který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy