Úvod O společnosti Podporujeme

Podporujeme

Středočeské vodárny, a.s., patří mezi společnosti, které se snaží podporovat, v rámci svých možností, dění v provozovaném regionu. V rámci skupiny Veolia ČR spolupracuje nejčastěji na projektech ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia.

 

 

 

Voda pro Afriku

V rámci skupiny a ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia se společnost zapojila do projektu Voda pro Afriku, který realizuje společnost Člověk v tísni.

 

 


 

Podpora Biodiverzity

Společnost usiluje při své vlastní činnosti v rámci návazných aktivit v duchu společenské odpovědnosti o zachování přírodní rozmanitosti, biodiverzity

Již tradičně naše společnost podporuje zvýšení druhové rozmanitosti fauny (biodiverzitu) vytipováním objektů, kde lze vytvářet podmínky pro potřeby volně žijících živočichů. Největší rozmanitost ve vytváření podmínek pro volně žijící druhy vytvořili v loňském roce zaměstnanci SVAS v areálu čerpací stanice Mělnická Vrutice a v celém jímacím území Řepínský důl a Zahájí.Na rozvoj biodiverzity v okolí jímacího území obnovením ovocných alejí původní dřevinou se získala podpora v rámci projektu Minigranty Nadačního fondu Veolia. 

Se ZO ČSOP Silvatica pravidelně spolupracujeme na zachování a vylepšení biodiverzity Klíčavských luk jejich ručním kosením. Klíčavské louky v katastru obce Ruda jsou poměrně zachovalé přirozené, převážně vlhké až mokřadní porosty, v nichž se vyskytují vzácné a dnes vážně ohrožené druhy rostlin. Jedním z nejvzácnějších je hořeček ladní pobaltský. Lokalita na hořečkové louce je dnes už možná opravdu poslední v celé ČR. Kromě hořečku tu (snad) ještě  roste (prasata si hlízky umějí dobře najít) dnes už rovněž velmi vzácný vstavač kukačka a vstavač osmahlý. Na další, velké louce je v květnu vidět  více než tisícovka prstnatců májových (dříve rovněž vstavač) a velká populace všivce bahenníholikvidaci invazivních rostlin v ochranném pásmu Klíčanské přehrady pravidelným sečením luk. Louky je třeba pravidelně kosit a seno odvážet, aby vzácné rostliny nebyly vytlačeny jinými druhy.

Napajedla, která naše společnost vybudovala v jímacím území, jsou hojně navštěvována a díky těmto vodním plochám je zde podporován vodní ekosystém, např. značný výskyt obojživelníků. Jejich porodnost je velmi vysoká díky tomu, že v těchto končinách nemají přirozeného predátora. Vedle obojživelníků se v napajedlech nacházejí další vodní živočichové – šneci, potápníci, aj.

Nyní šest napajedel i nadále slouží zvěři jako jediný zdroj vody v jímacím území Mělnická Vrutice a Řepínský důl. Díky záznamům z fotopastí víme, že napajedla navštěvuje vysoká zvěř, zajíci, jezevci, lišky a ptactvo.

Rovněž chceme, aby naše objekty se začlenily do okolní krajiny jednoduchými detaily, jako je např. oplocení z dřevěných latí, které se díky péči zaměstnanců střediska Mělnická Vrutice podařilo kolem zdrojů ve Vojtěchově.

Zároveň podporuje program NF Veolia pod názvem "Vraťme vodu přírodě", pod kterým se skrývá unikátní sbírka, která si klade za cíl pomoci zachovat cenné přírodní lokality. Nadační fond Veolia se připojil k Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), který vyhledává vhodné lokality, následně je vykupuje a dlouhodobě chrání, tím je i uchovává pro přírodu. Projekt ČSOP už od svého počátku zachránil 50 hektarů mokřadů, které navždy zůstanou přírodě. Zakoupením křišťálové karafy na vodu podle návrhu studentů UMPRUM zkrášlíte svůj domov a zároveň přispějete na vykupování cenných přírodních lokalit částkou 200 korun. Karafy, skleničky a další dárkové předměty, které pomáhají, si můžete koupit v nadačním eshopu.

 

Cesta pstruha s Jakubem Vágnerem

Vypouštění probíhá v rámci úspěšného projektu „Cesta pstruha"– návrat lososovitých ryb do českých řek“, který je realizován neziskovou organizací Jakuba Vágnera Sladkovodní giganti, o. s., ve spolupráci s vodohospodářskou firmou Veolia Voda Česká Republika, a.s., a Nadačním fondem Veolia.
Projekt je naplánován na 5 let a celková investice společnosti Veolia Voda a Nadačního fondu Veolia do projektu činí zhruba 10 mil. Kč. V roce 2011 bylo do řeky Střely vypuštěno cca 2,5 tuny pstruhů a dle odhadů odborníků přežilo 80 % z nich. Za těmito úspěšnými výsledky stojí především původ ryb a úsek řeky, kam jsou vypouštěny. „Ryby pocházejí z přírodních jezer na Slovensku. Jsou různé velikosti a díky tomu jsou odolnější než ryby chované v umělých sádkách stejného stáří.“ tvrdí patron projektu Jakub Vágner. Velké dospělé ryby se mohou v budoucnosti v řece vytřít a populace pstruhů by tak mohla ve Střele existovat již bez významnější pomoci člověka.
Pro vysazování byl vybrán úsek toku řeky tak, aby byly ryby co nejvíce chráněny před nálety kormoránů. V příštích letech bude projekt rozšířen do dalších lokalit a podle Štěpána Auředníka, manažera neziskové organizace Sladkovodní giganti, o. s., také o další druhy vysazovaných ryb, např. lipany podhorní.

 


MiNiGRANTY

Díky těmto projketům mohou zaměstnanci společnosti získat finanční podporu pro veřejně prospěšné projekty, na jehož realizaci se jako dobrovolníci podílejí. Mnozí zaměstnanci firmy jsou aktivními členy nejrůznějších občanských sdružení a spolků nebo sympatizují s charitativními projekty neziskových organizací a tímto způsobem mohou přispět k získání prostředků pro širokou řadu aktivit.

 

 

 

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy