Úvod Zákazníci Ke stažení Právní předpisy

Právní předpisy

Nejdůležitějším předpisem upravujícím dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod je zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V zákoně o vodovodech a kanalizacích naleznete zejména rozsáhlou úpravu práv a povinností mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací a odběratelem včetně způsobu určení množství dodané vody a odvedených odpadních vod. Na zákon o vodovodech a kanalizacích navazuje vyhláška číslo 428/2001 Sb., která podrobněji rozpracovává některé dílčí části zákona o vodovodech a kanalizacích, které se už do zákona nevešly, a o kterých zákonodárce usoudil, že postačí jejich úprava na úrovni vyhlášky. Konečně zajímat by Vás mohlo i jaké jsou hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, tyto naleznete v aktuálním znění vyhlášky číslo 252/2004 Sb. Všechny uvedené předpisy v platných verzích z roku 2017 si můžete stáhnout na níže přiložených odkazech.

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy