Úvod Zákazníci Ke stažení Právní předpisy

Právní předpisy

Nejdůležitějším předpisem upravujícím dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod je zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V zákoně o vodovodech a kanalizacích naleznete zejména rozsáhlou úpravu práv a povinností mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací a odběratelem včetně způsobu určení množství dodané vody a odvedených odpadních vod. Na zákon o vodovodech a kanalizacích navazuje vyhláška číslo 428/2001 Sb., která podrobněji rozpracovává některé dílčí části zákona o vodovodech a kanalizacích, které se už do zákona nevešly, a o kterých zákonodárce usoudil, že postačí jejich úprava na úrovni vyhlášky. Konečně zajímat by Vás mohlo i jaké jsou hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, tyto naleznete v aktuálním znění vyhlášky číslo 252/2004 Sb. Všechny uvedené předpisy v platných verzích z roku 2017 si můžete stáhnout na níže přiložených odkazech.

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy