Úvod Vše o vodě Cena vody VKM Vodné a stočné v roce 2021

Vodné a stočné v roce 2021

Na základě rozhodnutí představenstva  vlastnické společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (VKM) došlo k úpravě ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2021:

2021

cena bez DPH (Kč) za 1 m3

Cena s 10% DPH (Kč) za 1 m3

vodné

56,37

62,01

stočné

41,72

45,,89

vodné a stočné

98,09

107,90

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2021 dojde k úpravě ceny vodného a stočného o 2,8 %, konkrétně se jedná o 1,67 Kč za dodávku kubíku pitné vody a 1,23 Kč za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní. Toto navýšení je pod úrovní inflace roku 2020. 

Hlavním důvodem nové ceny  je především probíhající obnova  vodárenské infrastruktury vlastnické společnosti VKM, v první řadě jde o obnovu hlavních přivaděčů, které byly vybudovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století. Významné náklady, které souvisí s cenou, jsou i aktuálně realizovaná opatření spojená s řešením nedostatku vody v naší vodárenské soustavě. 

Taktéž je zapotřebí uvést, že nezanedbatelný podíl na nutnosti nárůstu ceny mají i rozsáhlá opatření spojená s řešením „koronakrize“. Je potřeba si uvědomit, že vodárenská infrastruktura je infrastrukturou kritickou, která musí fungovat za každé situace. To se projevilo zejména u provozní společnosti Středočeské vodárny, a.s. zajišťující dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, která měla a má řadu dodatečných nákladů. 

Přes veškeré vyjmenované důvody, je navýšení ceny vody pod inflací a reálná hodnota vody se tedy nezvyšuje.

 

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy