Úvod Vše o vodě Cena vody VKM Vodné a stočné v roce 2012

Vodné a stočné v roce 2012

Spotřebitelé v Kladenském a Mělnickém regionu mohou očekávat od ledna novou cenu vodného a stočného

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok 2012. Vodné se zvýší o 2,30 Kč/m3 na 42,70 Kč/m3  bez DPH, zatímco stočné o 1,7 Kč/m3 na celkových 31,40 Kč/m3 bez DPH, což je nárůst o 5,7%. Do konečné ceny na rok 2012 je nutné započítat zvýšenou sazbu DPH, která vzroste z 10% na 14%. Obyvatelé ve středních Čechách v regionu Kladenska a Mělnicka od ledna tak zaplatí celkovou cenu vodného a stočného ve výši 84,48 Kč včetně 14% DPH, což představuje za jeden litr vody o 0,7 haléře více než v roce 2011.

rok 2012  cena bez DPH  cena se 14 % DPH 
 vodné

 42,70

    48,68

 stočné

 31,40

 35,80

 vodné a stočné

 74,10

 84,48


Mezi hlavní důvody nové ceny vodného a stočného patří zejména nárůst ceny vstupů – např. nárůst cen elektrické energie pro velkoodběratele, vyšší náklady na likvidaci odpadů, za odběr povrchové vody, ale i růst dalších nákladů (pohonné hmoty, chemikálie).

Zásadním problémem pro vodárnu zůstává také trvale klesající spotřeba vody v regionu. I když fakturace vody celkově neklesá, náklady na její výrobu, distribuci a čištění neustále rostou.

Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) je rovněž nucena vydávat více prostředků na opravu a rekonstrukci svého majetku a na investiční akce směřující k dalšímu rozvoji vodohospodářské infrastruktury.

Do nárůstu ceny vodného a stočného se promítlo rovněž vytváření trvalých investičních rezerv, které budou sloužit jak k financování plánu obnovy majetku akcionářů VKM tak i ke spolufinancování investic realizovaných prostřednictvím dotací, u kterých je nutný finanční podíl VKM.

Společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s. je největší vlastnickou společností s infrastrukturním vodohospodářským majetkem více než 170 měst a obcí nacházející se v části Středočeského kraje.

Hlavním posláním společnosti je zajištění vodohospodářské investiční politiky v regionu při udržení sociálně únosné a solidární ceny vodného a stočného.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy