Úvod Vše o vodě Cena vody VKM Vodné a stočné v roce 2010

Vodné a stočné v roce 2010

Cena vodného a stočného na rok 2010 zohledňuje snížení spotřeby vody a vytváření zdrojů na obnovu majetku 

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s.(VKM) oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok 2010 s účinností od 1. února 2010. Ceny jsou platné pro odběratele v regionu provozovaném Středočeskými vodárnami.

  

 bez DPH  (Kč) včetně 10 %DPH (Kč)
 vodné           38,70

                     42,57

 stočné           28,80                      31,68
 vodné a stočné           67,50                      74,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodné tak zdraží o 3,55 Kč/m3 na 42,57 Kč/m3  včetně DPH, zatímco stočné o 2,14 Kč/m3 na celkových 31,68 Kč/m3  včetně DPH. Rodina s roční spotřebou zhruba 100 m3 (tj. 100 000 litrů) vody zaplatí tak v průměru o 69 Kč měsíčně navíc. Do konečné ceny na rok 2010 je nutné započítat i zvýšenou sazbu DPH, která vzrostla z 9% na 10%.

Mezi hlavní důvody vzestupu ceny vodného a stočného patří zejména nárůst ceny vstupů – např. nárůst nákladů na likvidaci odpadů a odběr povrchové
vody (téměř o 10 %),  ale i růst dalších nákladů (pohonné hmoty, chemikálie).
I když spotřeba vody celkově klesá, náklady na její výrobu, distribuci a čištění neustále rostou.
Do nárůstu ceny vodného a stočného se promítlo vydávání více finančních prostředků na opravu svého majetku a na realizaci investičních akcí směřujících k dalšímu rozvoji vodohospodářské infrastruktury. Pro příští rok se připravuje řada investičních akcí, v oblasti dodávek vody se jedná například o obnovu vodovodu v lokalitě Kladno – Svermov. V oblasti čištění a odkanalizování odpadních vod se chystá například rekonstrukce čistírny odpadních vod Libčice. A hlavně VKM jako vlastník infrastruktury musí ze zákona povinně vytvářet zdroje pro financování plánu obnovy majetku svých akcionářů.

Ceny vodného a stočného v roce 2010.pdf (dokument Adobe PDF)Ceny vodného a stočného v roce 2010.pdf 

Rezervace termínu

Rezervujte si termín schůzky v zákaznických centrech SVAS

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2024

Technické standardy