Úvod Vše o vodě Pitná voda

Pitná voda

Pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“ (Podle definice pitné vody, která je obdobně zakotvena i v zákoně 258/2000 Sb. a vyhlášce MZe ČR 252/2004 Sb., které se pitné vody bezprostředně týkají.)

Pitná voda dodávaná Středočeskými vodárnami, a.s. je téměř z 80% z vysoce kvalitních podzemních zdrojů z oblastí Liběchova a Mělnické Vrutice a zbytek z úpravny vody Klíčava. Pitná voda z podzemních zdrojů má vyšší tvrdost než voda z Klíčavy a chuťově se jeví jako lepší.

Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována v souladu platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality. V regionu, kde působí Středočeské vodárny, ji nepřetržitě sleduje útvar laboratoří pitných a odpadních vod. Plán sledování kvality vody jak pro úpravny vody, tak i pro distribuční síť je vypracován v souladu s platnou legislativou. Plán je nastaven tak, že každý týden se odebírají vzorky vody přímo ve zdrojích pitné vody a třikrát týdně se odebírá řada vzorků u spotřebitelů.

Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody distribuované Středočeskými vodárnami vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy