Úvod Služby Průzkum kanalizační sítě

Průzkum kanalizační sítě

  • zjišťování stavebně technického stavu kanalizace a areálové kanalizace televizní kamerou profilů od DN 200 do DN 1200SVAS (143) včetně dočištění před prohlídkou tlakovou vodou 
  • prohlídky kanalizačních přípojek satelitní kamerou ze stok DN 250 - 400
  • zaměřování závad na kanalizaci od DN 200 a osazených odboček pro přípojky na řadech od DN 200
  • technické popisy objektů na stokové síti a zjišťování stavebně technického stavu včetně zaměření nálezů průlezných stok
  • vyhodnocení prohlídek televizním inspekčním systémem včetně snímků z videozáznamu

Zákaznická linka SVAS :   840 121 121, 602 128 127

e-mail:  info@svas.cz

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy