Úvod Služby Pojištění proti úniku vody za vodoměrem

Pojištění proti úniku vody za vodoměrem

Pro každého zákazníka SVAS s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody bude k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

Služba je zdarma, a to výhradně pro naše smluvní zákazníky. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy.

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Klient za výjezd vozidla a provedené nezbytné práce nic neplatí. Na jedno odběrní místo může zákazník SVAS zdarma využít tři asistenční služby ročně. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné, způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za podmínek, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je minimální limit pro refundaci, a maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 tisíc Kč na jedno odběrné místo za rok. 

Partnerem SVAS na tomto projektu je renomovaná asistenční služba United Assistance.

Zde najdete bližší informace k této službě:

pojisteni_dopis_svas_2017.pdf                       informace_SVAS.pdf

Rezervace termínu

Rezervujte si termín schůzky v zákaznických centrech SVAS

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2024

Technické standardy