Úvod Služby Pojištění proti úniku vody za vodoměrem

Pojištění proti úniku vody za vodoměrem

Pro každého zákazníka SVAS s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody bude k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

Služba je zdarma, a to výhradně pro naše smluvní zákazníky. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy.

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Klient za výjezd vozidla a provedené nezbytné práce nic neplatí. Na jedno odběrní místo může zákazník SVAS zdarma využít tři asistenční služby ročně. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné, způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace, a to za podmínek, že spoluúčast odběratele na úniku vody dosáhne výše 10 m3, což je minimální limit pro refundaci, a maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 tisíc Kč na jedno odběrné místo za rok. 

Partnerem SVAS na tomto projektu je renomovaná asistenční služba United Assistance.

Zde najdete bližší informace k této službě:

pojisteni_dopis_svas_2017.pdf                       informace_SVAS.pdf

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy