Úvod Služby Ostatní služby

Ostatní služby

Montáže vodoměrů

(výměny fakturačních vodoměrů v majetku SVAS v souladu s měrnotechnickými předpisy)

  • výměny vodoměrů dle požadavků odběratelů (tekoucí, zmrzlé a poškozené vodoměry, vodoměry pro úřední přezkoušení)
  • odebírky vodoměrů v rámci ukončení odběru, rekonstrukce veřejné části vodovodní přípojky apod.
  • úpravy vodoměrných sestav (osazení uzávěru a filtru před vodoměr)

 

Měření na vodovodní síti pro veřejnou potřebu

·         monitoring provozních tlaků

·         měření zbytkových tlaků a průtoků požárních hydrantů dle ČSN 73 08 73

 

Proměřování tlakových poměrů v domovních rozvodech

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy