Úvod Služby Čištění kanalizačních přípojek

Čištění kanalizačních přípojek

    Zákaznická linka :  840 121 121, 602 128 127
    E - mail:  info@svas.cz

 • odstraňování ucpávek na kanalizačních přípojkách, pokud se nejedná o vliv závady na hlavním řadu nebo přípojce uložené v pozemcích, které tvoří veřejné prostranstvíSVAS (115)
 • čištění dešťových svodů tzv. gajgrů; dvorních vpustí o průměru 30 cm, včetně dodání koše a případných oprav
 • výměna poklopů revizních šachet v kanalizačních přípojkách
 • čerpání žump a jímek 
 • čerpání tukových lapolů vozidlem COMBI, což umožňuje i okamžité preventivní propláchnutí potrubí tlakovou vodou a bezvadné očištění pracovního prostoru 
 • vybírání lapolů ručně do nádob
 • (v obou případech obdrží zákazník potvrzení o ekologické likvidaci odpadu na čistírně odpadních vod, které je povinen předkládat orgánům hygienické kontroly a životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.)
 • zřizovaní nových přípojných míst po odsouhlasení útvarem vyjadřování
 • drobné zednické práce
 • čištění areálových kanalizačních přípojek a zařízení
 • zaslepování kanalizačních přípojek – např. před demolicí objektu
 • revize kanalizační přípojky televizní kamerou včetně vypracování protokolu a videozáznamu
Rezervace termínu

Rezervujte si termín schůzky v zákaznických centrech SVAS

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2024

Technické standardy