Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita odpadních vod

Kvalita odpadních vod

Kvalita vypouštěných odpadních vod (OV) se řídí pro každou čistírnu odpadních vod (ČOV) povolením pro vypouštění OV do vod povrchových. Tato povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Odběry vzorků a jejich zpracování zajišťuje akreditovaná laboratoř Středočeských vodáren, a.s. Souhrnný přehled výsledků z větších ČOV v regionu SVAS je uveden v této rubrice ČOV v regionu SVAS je uveden v této rubrice.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy