Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita odpadních vod

Kvalita odpadních vod

Kvalita vypouštěných odpadních vod (OV) se řídí pro každou čistírnu odpadních vod (ČOV) povolením pro vypouštění OV do vod povrchových. Tato povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Odběry vzorků a jejich zpracování zajišťuje akreditovaná laboratoř Středočeských vodáren, a.s. Souhrnný přehled výsledků z větších ČOV v regionu SVAS je uveden v této rubrice ČOV v regionu SVAS je uveden v této rubrice.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy