Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita odpadních vod

Kvalita odpadních vod

Kvalita vypouštěných odpadních vod (OV) se řídí pro každou čistírnu odpadních vod (ČOV) povolením pro vypouštění OV do vod povrchových. Tato povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. Odběry vzorků a jejich zpracování zajišťuje akreditovaná laboratoř Středočeských vodáren, a.s. Souhrnný přehled výsledků z větších ČOV v regionu SVAS je uveden v této rubrice ČOV v regionu SVAS je uveden v této rubrice.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy