Úvod Vše o vodě Odpadní voda Co nepatří do kanalizace

Co nepatří do kanalizace

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

1. Biologický odpad 

    (patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren)

 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů, popř. sběrných dvorů

2. Veškeré hygienické potřeby 

     (patří do kontejnerů na směsný odpad)

3. Chemikálie a další nebezpečné látky

 • staré barvy,ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky

      (patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech)

4. Léky

      (patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy