Úvod Vše o vodě Odpadní voda Co nepatří do kanalizace

Co nepatří do kanalizace

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

1. Biologický odpad 

    (patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů či do komunitních a obecních kompostáren)

 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných vozů, popř. sběrných dvorů

2. Veškeré hygienické potřeby 

     (patří do kontejnerů na směsný odpad)

3. Chemikálie a další nebezpečné látky

 • staré barvy,ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky

      (patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech)

4. Léky

      (patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny)

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy