Úvod Aktuality Víte, že správa o les patří mezi důležité činnosti vodárny?

Víte, že správa o les patří mezi důležité činnosti vodárny?

Víte, že správa o les patří mezi důležité činnosti vodárny?

17. září 2013

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) hospodaří na pozemích plnících funkci lesa o výměře 102,63 ha

v oblasti jímacího území v okolí Mělnické Vrutice a Řepínského dolu na Mělnicku.

„Jednou z podmínek vzniku nového jímacího území Mělnická Vrutice a Řepínský Důl na začátku 70. let minulého století bylo zalesnění pozemků nacházejících se v blízkosti nově vzniklých vrtů s kvalitní podzemní vodou,“ upřesnil Ing. Josef Chramosta, správce lesního hospodářského celku, jinak vedoucí kanalizace Mělník.

„A tak Středočeské vodárny hospodaří na pozemcích podle platného Lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek, který má zaručit dostatečnou ochranu pozemků vodních zdrojů kvalitní podzemní pitné vody“.

„Veškeré zásahy v lese jsou směřovány na výchovu stávajících a nových porostů k obnově lesa, kde nemalým nepříznivým faktorem jsou kůrovcové kalamity. Při přirozené a umělé obnově lesa se setkáváme se škodami způsobených lesní zvěří, která ve velké míře likviduje mladé porosty. Proto se musí vynaložit velké úsilí na ochranu těchto porostů a staví se oplocenky a jiné ochrany, které zabrání k poškození sazenic. Na závěr mohu konstatovat, že i nadále se budeme pilně věnovat ve výchově lesů, tak aby plnily svou podstatu a byly v dobré zdravotní kondici, aby generace, která přijde po nás, mohla v klidu říct, že jsme to dělali dobře,“ uvedl Josef Chramosta.
Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy