Úvod Aktuality Tropické teploty ani povodně neovlivnily kvalitu pitné vody

Tropické teploty ani povodně neovlivnily kvalitu pitné vody

Tropické teploty ani povodně neovlivnily kvalitu pitné vody

19. červen 2013

Okolo 80% pitné vody dodávané Středočeskými vodárnami (SVAS)

pochází z vysoce kvalitních podzemních zdrojů, nezávislých na změnách teploty.

Při dlouhodobém teplém období může dojít ke změnám kvality surové vody ve vodárenské nádrži Klíčava, ale technologie úpravy vody spolehlivě a s jistotou zaručuje stejnou kvalitu vyrobené vody jako v chladném období. Surová voda je odebírána z hloubky cca 14 metrů, kde nedošlo k ovlivnění povodní ani jejímu ohřátí.

 „ Ani tropické teploty a letošní povodně v žádném případě neovlivnily kvalitu pitné vody dodávané SVAS. Přesto jsme zvýšili v těchto dnech její kontrolu ve veřejném vodovodu. Výsledky rozborů dokazují, že nedošlo ke zhoršení kvality vody ani v povodňových lokalitách.

Pitná voda, kterou naše společnost dodává v Kladenském a Mělnickém regionu, má i přes vyšší tvrdost obecně velmi dobrou kvalitu a výbornou chuť. Vliv teploty může být znatelný v určitých oblastech, kde jsou vodovody v menších hloubkách, např. v polích po žních, kdy dojde k obnažení povrchu a jeho intenzivnímu prohřívání. Proto může při menších rychlostech proudění v těchto oblastech docházet k mírnému oteplení dodávané vody,“ sdělil ing. Tomáš Hloušek, technolog SVAS. „Toto oteplení však nemá vliv na další fyzikální a chemické vlastnosti vody a díky kvalitnímu hygienickému zabezpečení ani na mikrobiologické a biologické ukazatele kvality vody. Na závěr lze říci, že pitná voda v létě je stejně kvalitní jako v chladnějších obdobích roku,“ upřesnil Tomáš Hloušek.

Kvalita dodávané pitné vody Středočeskými vodárnami je kontrolována v souladu s platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality.

V regionu, kde působí Středočeské vodárny, ji nepřetržitě sleduje útvar laboratoří pitných a odpadních vod. Plán sledování kvality vody jak pro úpravny vody, tak i pro distribuční síť je vypracován v souladu s platnou legislativou. Plán je nastaven tak, že každý týden se odebírají vzorky vody přímo ve zdrojích pitné vody a třikrát týdně se odebírá řada vzorků u spotřebitelů. Neustále výrazně roste podíl náhodných odběrů, které zaručují plošné pokrytí sledované distribuční oblasti.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy