Úvod Aktuality Proč platit víc za stočné, když nemusím?

Proč platit víc za stočné, když nemusím?

Proč platit víc za stočné, když nemusím?

11. červenec 2013

Pokud odběratel používá vodu i na zalévání zahrady či na plnění bazénu, má možnost využít nabídky Středočeských vodáren, a.s. (SVAS).

Množství vody, které prokazatelně nebylo odvedeno do kanalizace, lze zohlednit při vyúčtování stočného.

 „K uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit dvě základní podmínky.  Jednou z nich je, že množství vody neodvedené do kanalizace musí být větší než 30 m3 za rok, a druhou je instalace tzv. „podružného zálivkového vodoměru“, uvedla Ing. Martina Kynclová, manažerka útvaru obchodu a odbytu. „Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěným odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěným odečtem podružného vodoměru,“ vysvětlila Martina Kynclová.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru doporučujeme odběrateli vyplnit a doručit formulář žádosti o osazení vodoměru (formulář dostupný na webu www.svas.cz, sekce zákazníci/formuláře ke stažení) buď osobně na ZC Mělník či Kladno, nebo písemně na adresu Středočeské vodárny, U Vodojemu 3085, Kladno. Další informace k možné slevě na stočném rády zodpovědí operátorky zákaznické linky SVAS – 840 121 121.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy