Úvod Aktuality Povodně 2013 - Středočeské vodárny nabízejí pomoc postiženým

Povodně 2013 - Středočeské vodárny nabízejí pomoc postiženým

Povodně 2013 - Středočeské vodárny nabízejí pomoc postiženým

12. červen 2013

 

Společnost Středočeské vodárny, a.s. si je plně vědoma nepříznivých dopadů letošních povodní na své odběratele.

Všem odběratelům, kteří byli touto přírodní katastrofou zasaženi, nabízí proto odpuštění vodného a stočného ve výši dvou měsíčních zálohových plateb, vycházejících z průměrné spotřeby za předchozí období. Navrhované zohlednění bude činit maximálně 15 m3, což odpovídá dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti, a projeví se při fakturaci v řádném fakturačním termínu.

Snížení bude poskytnuto občanům, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a vybraným subjektům typu mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturní, sportovní organizace a organizace poskytující sociální služby.

Zohlednění bude poskytováno na základě vyplněné žádosti, která musí být potvrzena příslušným městským/obecním úřadem. Ti odběratelé, kteří nemají doposud založeny zálohové platby, si mohou o jejich založení zažádat na místě, formou Dodatku o sjednání zálohových plateb, který bude tvořit přílohu ke Smlouvě na dodávku vody. Zmíněné formuláře budou k dispozici jak na místních úřadech, tak na webových stránkách společnosti www.svas.cz, případně na vyžádání na zákaznické lince 840 121 121.

Všechny žádosti, včetně vyplněných dodatků k založení zálohových plateb, se budou přijímat na příslušném městském/obecním úřadě nejpozději do 31. 7. 2013.

 

Formuláře ke stažení:

Žádost.pdf (dokument Adobe PDF)Žádost.pdf

Dodatek.pdf (dokument Adobe PDF)Dodatek.pdf

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy