Úvod Aktuality Platba v hotovosti není ohrožena

Platba v hotovosti není ohrožena

Platba v hotovosti není ohrožena

27. březen 2013

Všichni zákazníci Středočeských vodáren, a.s. (SVAS), kteří dosud provádějí platbu

vodného a stočného v hotovosti na zákaznických centrech SVAS se nemusí obávat, že jejich peníze nebudou přijaty.

„Naše společnost umožňuje placení faktur za vodné a stočné několika způsoby, a to bankovním převodem, platbou prostřednictvím terminálů Sazka, poštovní poukázkou a rovněž i hotově,“ sdělila Ing. Martina Kynclová, manažerka útvaru obchodu a odbytu SVAS. „Někteří zákazníci mají obavy, že v rámci regionalizace zákaznických služeb končí i příjem hotovosti v SVAS, jak se od dubna plánuje ve společnosti 1.SčV. Obávat se nemusí. V zákaznických centrech na Kladně a Mělníce se i nadále přijímají platby v hotovosti,“ upřesnila Martina Kynclová.

Několik možností úhrad faktur za vodné a stočné, kterých mohou využívat zákazníci SVAS.

Bezhotovostní platby:

  • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě (je součástí faktury) podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu SVAS.
  • Bankovní inkaso – platba na základě požadavku SVAS vůči účtu odběratele v bance. Provádí se na základě vydání písemného souhlasu odběratele s inkasem, potvrzeného peněžním ústavem.
    Tento způsob platby doporučujeme při volbě vhodného maximálního platebního limitu všem našim zákazníkům.
  • SIPO - platba záloh prostřednictvím sdruženého inkasa, odběrateli stačí nahlásit pouze spojovací číslo na pracovištích zákaznického centra a kontaktního místa.

 

Hotovostní platby:

  • Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel, na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“, který je součástí faktury za vodné a stočné.
  • Hotově – na pracovištích zákaznických center SVAS je možné realizovat hotovostní platby Prostřednictvím platebních karet. Na pracovišti zákaznického centra Kladno je možné realizovat bezhotovostní platby bez poplatku prostřednictvím těchto platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, American Express.
Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy