Úvod Aktuality 375 tis. Kč na opravy etiopských studní

375 tis. Kč na opravy etiopských studní

375 tis. Kč na opravy etiopských studní

25. únor 2013

Projekt Voda pro Afriku byl opět úspěšný. Stoprocentní výtěžek posledního ročníku ve výši 375 tisíc Kč putuje na konto veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni.

Výtěžek benefiční akce je určen na uskutečnění projektu Voda pro Afriku. Ten již třetím rokem pomáhá financovat opravy a budování vodních zdrojů v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni.

 

I letošní výtěžek bude použit na opravu vodního vrtu na etiopském venkově. Tři ročníky projektu přinesly již 1 210 000 Kč.  

 

 

 

Pomoc pro tisíce chudých vesničanů

 Až 74 % etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené závadnou vodou zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem Voda pro Afriku se snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke zlepšení této situace.

 

„Lidé jsou mnohde na etiopském venkově odkázáni na povrchovou a dešťovou vodu, která se sbírá ve velkých kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná. Jsme rádi, že výtěžek z prodeje karaf bude opět použit právě na opravu vodního vrtu, aby další lidé měli čistou a nezávadnou vodu. Děkujeme veřejnosti za zájem o náš projekt a projevenou solidaritu s potřebnými,“říká Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu společnosti Veolia Voda pro ČR.

 

 

Jan Kamenický, ředitel společnosti Člověk v tísni k tomu dodává: „Veolia Voda a Nadační fond Veolia podpořily projekt Člověka v tísni významnou částkou již potřetí. Díky benefičnímu prodeji karaf budeme moci opravit poškozený vodní vrt v suché oblasti na jihu Etiopie.“

 

 

 

 

 

Potěšení z vícenásobné pomoci

 

 Organizátoři projektu společně s jeho partnery a zákazníky, kteří si karafy koupili, mohli zažít potěšení z vícenásobné pomoci. „Především opět pomůžeme v Etiopii, podpořili jsme společnost Člověk v tísni, která tam naši společnou pomoc zrealizuje. Přidanou hodnotou naší třetí prodejní akce byl výběr netradičních prodejních míst v Praze, Brně a Ostravě. Mnozí si karafu zakoupili přímo, ušetřili tím za poštovné, a mohli tak podpořit svou návštěvou třeba skvělou chráněnou kavárnu či charitativní obchůdek. V neposlední řadě jsme opět dali příležitost pomáhat i lidem s postižením, kteří se podíleli na balení a expedici karaf zasílaných našim krátkodobým nadačním e-shopem,“ představuje Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia, jak byl projekt realizován.

 

 

 Doplňující informace:

 Konkrétní dopad a význam této pomoci doplňuje Jan Faltus, koordinátor pro Etiopii z Člověka v tísni: „Význam intervence spočívá především v tom, že nezávadná voda snižuje počet průjmových onemocnění, která u dětí do pěti let mohou způsobit i smrt. Opravou zdroje také významně snížíme pěší vzdálenosti a čekací dobu pro obyvatele Alaby, kteří dopravou vody do domácností tráví velkou část svého času.“

 

 

Člověk v tísni vybírá konkrétní lokality v rámci oblasti Alaba, kde působí již 8 let a usiluje především o dlouhodobou správu vodních zdrojů včetně jejich oprav. V Alabě je 40 hlubinných vrtů, z toho je přibližně čtvrtina nefunkčních. „Na výběru velkokapacitních studen k opravě se podílí svým doporučením místní administrativa, která disponuje seznamem vesnic, které nemají přístup k pitné vodě. Člověk v tísni pak toto doporučení porovná s vlastním průzkumem. Finální rozhodnutí probíhá společně s místním i regionálním vodohospodářským úřadem. Výběr lokalit proběhne v prvním čtvrtletí, opravy budou hotovy do konce roku 2013,“ vysvětluje, jak jsou studny k opravě vybírány, Jan Faltus.

 

 

Další informace a fotografie k projektu na http://www.vodaproafriku.cz/

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy