Úvod Aktuality Chcete rozbor vody? Nyní 20% sleva!

Chcete rozbor vody? Nyní 20% sleva!

Chcete rozbor vody? Nyní 20% sleva!

8. březen 2013

Pro všechny, kteří mají zájem o rozbor pitné vody nebo vody odpadní či teplé, nabízejí Středočeské vodárny až 20% slevu. Platí po celý rok 2013. 

„Jarní měsíce jsou nejvhodnějším obdobím pro kontrolu jakosti vody ze studní. Při jarním tání nebo přívalových deštích může docházet k silnému bakteriálnímu znečištění u většiny studní díky jejich technickému stavu,“ uvedl Ing. Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren (SVAS). „Díky netěsnosti poklopu studny mohou vnikat do vody drobní živočichové, kteří zde následně uhynou. Proto je vhodné zabezpečit poklop a jeho okolí.  A co je podstatné, minimálně jednou do roka provést kontrolu kvality vody v domovní studni,“ řekl Tomáš Hloušek.

 „Snažíme se vyjít vstříc všem vlastníkům domovních studní, z tohoto důvodu připravila naše laboratoř pro všechny zájemce až 20% slevu na rozbor,“ sdělila Ing. Ludmila Hosnedlová, manažerka laboratoře pitných a odpadních vod SVAS. „Odběr vzorku vody ze studny provádí vzorkaři laboratoře nebo si vzorek odebírá sám zákazník podle pokynů, které zákazník dostane od pracovníka Středočeských vodáren při převzetí vzorkovnic. Kontrola kvality vody ve studni je doporučena s četností jednou ročně. V případě zjištění, že je situace vyhovující a stálá, lze interval zvýšit na 2 - 3 roky,“ vysvětlila Ludmila Hosnedlová. „Rozbor je nutné si předem objednat v laboratořích Středočeských vodáren e-mailem na adrese ludmila.hosnedlova@svas.cz nebo telefonicky na telefonních číslech: 312 812 130 – 2; 723 366 860,“ sdělila na závěr Hosnedlová.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy