Úvod Voda hrou Exkurze Pozvánka do Lánské obory

Pozvánka do Lánské obory

Co má Lánská obora společného s údolní nádrží klíčava? přij´dte a uvidíte! Obec Lány se nalézá 30 km západně od Prahy a patří svým okolím mezi jedno z nejhezčích míst na Křivoklátsku. Hlavně okolí přispělo k tomu, že místní zámek s velkou zahradou se stal sídlem prezidenta republiky. Zámek, který začal hojně využívat Tomáš G. Masaryk s celou rodinou, musel projít kompletní přestavbou včetně parku dle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika. To mělo za následek zvýšenou spotřebu vody (hygiena, fontány, zahrada, skleník, aj.) a nutnost najít nový zdroj pitné vody. Lánský zámek koncem 19. století v době, kdy patřil Fűrstenberkům, byl zásobován vodou z nedalekého Rynholce vodovodním řadem o profilu 70 mm až do dvoukomorového vodojemu u hřbitova v Lánech. Odtud vedl přiváděcí řad  do zámku a do dvora.

Vodovod sloužil jako hlavní přivaděč vody až do spuštění nového zámeckého vodovodu v roce 1923, jako záložní pak fungoval až do šedesátých let minulého století.

Tím, že se zámek Lány a přilehlý park staly místem pro oddychový pobyt prezidenta republiky a jeho hostů, začaly rozsáhlé lesy sloužit jako účelové zařízení a obora jako reprezentace pro státníky a jejich hosty.

Od června 2006 otevře Lesní správa Lány přístupnou část Lánské obory pro veřejnost, což je velmi významná událost. Je to poprvé v dlouhé historii, kdy široká veřejnost má možnost navštívit zpřístupněnou část obory, jejíž podstatná část je určena k odpočinku a rekreaci prezidenta od roku 1921.

Nově otevřená naučná stezka vede od vodojemu u hájovny Šubrt, v blízkosti nově opraveného sídla Lesní správy Lány. Stezka bude opatřeny panely s fotografiemi zvěře z obory a popisem jejich vývoje i života. V rámci návštěvy zpřístupněné části obory lze pozorovat volně žijící zvěř z velkého posedu.

Lánskou oboru protékají dva potoky, a to Klíčavský a Lánský. Pod soutokem těchto potoků bylo v letech 1949 –1955 vybudováno vodní dílo Klíčava. Jedná se o vodárenskou nádrž s betonovou gravitační hrází o výšce 43 m o obsahu 10,4 mil. m3, která je zdrojem pro úpravnu vody. Z úpravny vody pod přehradou se pitná voda čerpá zdvojeným potrubím do hlavního vodojemu „Na Vápenci“, který se nachází v Lánské oboře, a dále je gravitačně řady přiváděna do jednotlivých vodojemů a čerpacích stanic vodárenské soustavy Středočeských vodáren, a.s.

Samotná hráz je tvořena ze šestnácti samostatně stojících bloků, mezi nimiž je měděný plech. Spodní revizní štoly slouží k pozorování jevů 180 metrů dlouhé hráze. Při každodenních měřeních pracovníky Povodí Vltavy, s.p. je pozorován celkový průsak hráze a při týdenních kontrolách jsou zjišťovány její náklony a výkyvy způsobeny výškou hladiny a vlivem rozdílných teplot na vodní a větrné straně.

Z koruny hráze je viděna vodní plocha, která tvoří hranici Lánské obory. V hrázi plave velké množství dravých ryb jako boleni, štiky a dokonce i sumci.

Procházkou z obce Zbečno, kterým protéká řeka Berounka lze dojít údolím až k vodárenské nádrži Klíčava i ke stejnojmenné úpravně vody. Po telefonické dohodě lze úpravnu vody navštívit, rovněž i korunu hráze, ale při dodržení určitých podmínek, které Povodí Vltavy, s.p. zveřejnilo na informační ceduli před „výšlapem“ na hráz.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy