Úvod Média Tiskové zprávy 2023 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Středočeské vodárny, a.s.

19. květen 2023

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti Středočeské vodárny, a.s., IČO: 261 96 620, se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699, (dále též jen „společnost“ nebo „SVAS“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Středočeské vodárny, a.s.,

 která se bude konat dne 22. 6. 2023 v 10:00 hod v sídle společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Florentinum, Na Florenci 2116/15, Recepce D, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti ve 2. patře.

Řádná valná hromada je svolávána představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění (dále jen „ZOK“) a čl. 18 stanov společnosti.

Pozvánka na ŘVH SVAS_2023CB.pdf

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy