Úvod Média Tiskové zprávy 2022 Úprava cen externích služeb od 1.9.2022

Úprava cen externích služeb od 1.9.2022

23. srpen 2022

Středočeské vodárny s platností od 1.9.2022   upravují ceníky pro externí služby.

Středočeské vodárny, a.s. vedle svých hlavních aktivit (výroba a distribuce pitné vody a zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod) zajišťují pro zákazníky i celou řadu dalších služeb na vysoké úrovni.

Jde především o čištění kanalizace moderní mechanizací, vyvážení jímek, kamerový průzkum kanalizační sítě, sanace a výměny vodovodní i kanalizační sítě,  služby akreditované laboratoře nebo konzultační činnost. Tyto služby je možné si objednat a jsou poskytovány za úhradu.

Vzhledem k rostoucím nákladům  upravují Středočeské vodárny s platností od 1.9.2022 ceny pro externí fakturaci.

Upravený ceník je možné nalézt na adrese  https://www.svas.cz/sluzbysvas/ceniky/

Cena vodného a stočného pro rok 2022 zůstává nezměněna.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy