Úvod Média Tiskové zprávy 2022 Periodické čištění centrálního vodojemu Kožova Hora

Periodické čištění centrálního vodojemu Kožova Hora

Periodické čištění centrálního vodojemu Kožova Hora

9. březen 2022

Společnost Středočeské vodárny, a.s. provozuje v rámci svojí působnosti více než 70 vodojemů, ve kterých je v dostatečném objemu zadržována pitná voda pro bezpečné zásobování odběratelů.

V rámci údržby probíhá i jejich periodické čištění od mechanických nánosů včetně následné dezinfekce v běžných dvouletých intervalech. Až na výjimky jsou vodojemy dvoukomorové, díky tomu je tato činnost vždy prováděna v jednotlivých komorách samostatně,  bez negativních dopadů pro naše spotřebitele.

Toto se týká i největšího centrálního vodojemu Kožova Hora, u kterého probíhá výše uvedená údržba za specifických provozních podmínek. Objekt má opět 2 akumulační nádrže, každou o objemu cca 20 milionů litrů vody. Jejich půdorysné rozměry se dají přirovnat k fotbalovému hřišti s výškou vodní hladiny více než 6,5 m. Samotné čištění se zde realizuje vždy v intervalech po šedesáti měsících a vždy mimo období odběrových špiček. Manipulace pro vypuštění vody z nádrží spočívá v tom, že převážná část zadržené vody se nechá spustit do distribuční sítě a při dosažení hladiny na cca 1,5 m vodního sloupce se zbytek vypustí řízeným průtokem do vodoteče. Tento postup se používá z toho důvodu, aby se zvířené usazeniny nedostaly do kohoutků odběratelů.  Kalná voda z tlakového ostřiku stěn a dna se do vodoteče již nevypouští a je zadržována v jímce, odkud je odvážena cisternami ke zpracování na kalovém hospodářství. Celá operace vždy znamená týden intenzivní práce pro více než desítku zaměstnanců provozovatele.

Pravá akumulační nádrž zde byla vypuštěna a vyčištěna v listopadu 2020 a u levé tento zásah proběhl v únoru 2022.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy