Úvod Média Tiskové zprávy 2022 Péče o vodohospodářskou infrastrukturu se vyplácí

Péče o vodohospodářskou infrastrukturu se vyplácí

Péče o vodohospodářskou infrastrukturu se vyplácí

3. březen 2022

Také v  roce 2021 řešily Středočeské vodárny, a.s. množství poruch a havárií na provozované infrastruktuře. Jejich počet však proti předchozím létům poklesl.

Středočeské vodárny a.s. zajišťují provoz vodovodů v celkové délce 2 383 km a kanalizací v délce 893 km. Pro obnovení plynulých dodávek vody bylo v loňském roce nutné opravit 625 havárií na vodovodních sítích a v případě odvodu odpadních vod bylo odstraněno 1188 havárií na sítích kanalizačních.

V obou případech se jedná o nižší počty, než v letech předchozích. Pozitivně se tak projevuje úsilí vlastníka a provozovatele v oblasti údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Vlastnická společnost Vodárny Kladno – Mělník a.s. investovala v roce 2021 do obnovy vodovodů a kanalizací 456 mil. Kč.

Činnost provozovatele a investice vlastníka se odrazily také v podílu nefakturované vody. Objem ztrát pitné vody se v porovnání s předchozím rokem podařilo snížit o 300 tis. m3, což odpovídá spotřebě města Mělník za 4 měsíce. Nepřetržitá aktivita v této oblasti vedla ke snížení podílu ztrát vody na pouhých 15,2%.

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy