Úvod Média Tiskové zprávy 2022 AKTUALIZACE SMLUV NA DODÁVKU PITNÉ VODY

AKTUALIZACE SMLUV NA DODÁVKU PITNÉ VODY

AKTUALIZACE SMLUV NA DODÁVKU PITNÉ VODY

7. duben 2022

V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, bude potřeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31.12.2023.

Aktualizace se týká smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2014 a starších. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Aktualizaci smluv provádí Středočeské vodárny průběžně, kdy po zjištění starší verze smlouvy kontaktuje zákaznické centrum odběratele (telefonicky nebo písemně), provede s ním kontrolu smluvních údajů, následně aktualizuje smluvní vztah a dohodne s odběratelem způsob podpisu nové verze smlouvy.  Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve vlastnictví připojené nemovitosti, je písemně vyzván aktuální majitel nemovitosti k uzavření nové smlouvy.

Pokud má odběratel zájem o přednostní uzavření aktualizovaného smluvního vztahu, může si objednat osobní schůzku v zákaznickém centru vodáren, a to buď  telefonicky na číslech 840 121 121, 602 128 127, nebo prostřednictvím rezervačního systému na adrese https://portal.svas.cz/

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy