Úvod Média Tiskové zprávy 2021 Středočeské vodárny obnovují provoz zákaznických center

Středočeské vodárny obnovují provoz zákaznických center

Středočeské vodárny obnovují provoz zákaznických center

3. červen 2021

Počínaje 7. červnem bude možné po předchozí objednávce navštívit v
úřední dny zákaznická centra Středočeských vodáren a.s. v Kladně a
Mělníku.

Pro každého objednaného zákazníka bude vytvořen dostatečný časový prostor, čímž bude kapacita center omezena. Podmínkou uskutečnění návštěvy je proto předchozí rezervace na stránkách www.svas.cz (https://portal.svas.cz/), případně telefonicky na čísle  840 121 121, 602 128 127. Důvodem návštěvy ZC by měly být pouze neodkladné případy (například uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod).

Pro hladké vyřízení požadavku na uzavření smlouvy doporučujeme odběratelům, aby si připravili následující dokumenty:


- předávací protokol včetně aktuální fotografie vodoměru, ze které musí být patrný stav na vodoměru a číslo vodoměru
- výpis z katastru nemovitostí (doporučujeme úplný výpis)
-  číslo účtu případně spojovací číslo SIPO
- ověřenou plnou moc v případě spoluvlastnictví nemovitosti
- výpis z obchodního rejstříku v případě právnických osob


Běžné záležitosti, jako je úprava smluvních údajů, změny výše záloh, hlášení odečtů, platby či nové přípojky budou i nadále řešeny bez osobního kontaktu. Příjem plateb za vodné a stočné nebude obnoven.

Zákaznická centra budou od 7. 6. 2021 přístupná objednaným zákazníkům v následujících úředních hodinách:


Pondělí  8:00 - 12:00   13:00-17:00

Úterý      zavřeno
Středa    8:00 - 12:00   13:00-17:00
Čtvrtek   zavřeno
Pátek     8:00 - 12:00

Pro záležitosti, nevyžadující osobní návštěvu zákaznického centra (již zmíněné úpravy záloh, hlášení odečtů, požadavky na informace o platbách a podobně)  doporučujeme využít nepřetržitou zákaznickou linku, případně je možné zaslat svůj požadavek emailem na adresu info@svas.cz.

Další možností je aktivace Zákaznického účtu, který si může odběratel zřídit na webovém portále portal.svas.cz. Zabezpečený zákaznický účet umožní okamžitý přístup k informacím, jako jsou třeba informace o smlouvě a odběrateli, přehled spotřeby a její grafické znázornění, informace o provedených odečtech, přehled faktur a vyúčtování, mapa aktuálních odstávek a havárií, přehled důležitých kontaktů dodavatele vody nebo celkový přehled zadaných požadavků. Účet také nabízí možnost platby záloh a faktur on-line, možnost změny nastavení úhrady faktur a změny výše záloh, lze provést změnu adresy, je zde možné také nahlásit samoodečet, registrovat se k bezplatné službě SMS info, rezervovat si on-line schůzku na zákaznickém centru nebo využít E-podatelnu pro podání reklamací, podnětů, žádostí či dotazů.

Zákaznický účet je možné také používat v mobilní aplikaci, která je připravena volně ke stažení jak v internetovém obchodu Google play pro zařízení se systémem Android, tak v App store pro zařízení se systémem iOS.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy