Úvod Média Tiskové zprávy 2021 Rozsáhlá rekonstrukce klíčového vodovodního řadu vstupuje do závěrečné fáze

Rozsáhlá rekonstrukce klíčového vodovodního řadu vstupuje do závěrečné fáze

Rozsáhlá rekonstrukce klíčového vodovodního řadu vstupuje do závěrečné fáze

21. září 2021

Dodávka pitné vody nebude přerušena, vodárny ovšem upozorňují na možnost dočasného ovlivnění senzorických vlastností vody

Rekonstrukce hlavního přívodního řadu vedoucího do Kladna z největšího zemního vodojemu Kožova Hora, kam je přiváděna voda z nadregionálního přivaděče KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) pokračuje další etapou. Největší vodárenská investice v Kladně v novodobé historii spěje do finále. Rekonstrukce přívodního řadu zajistí do budoucna větší množství vody v potřebné kvalitě.

„Investice spočívající nejen v obnově přivaděče, ale i navazujících vodovodních řadů, byla rozdělena na několik etap. První etapa proběhla úspěšně již na jaře roku 2020 s minimálním dopadem na odběratele. Další etapy rekonstrukce - obnova klíčového potrubního uzlu a částečné výměny přívodního řadu, jsou technicky velmi náročné, a proto klademe velký důraz i na přípravné práce, které byly zahájeny již v září 2021. Také tato etapa rekonstrukce je plánována bez přerušení dodávky vody pro zákazníky vodáren, což bude pravděpodobně znamenat zvýšení rizika poruch na stávající vodovodní síti. Nelze vyloučit ani případné zhoršení senzorických vlastností dodávané vody, které ovšem nemá vliv na její mikrobiologickou kvalitu. Naše akreditovaná laboratoř bude jakost dodávané vody pravidelně sledovat,“ vysvětlil Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s.

„Rekonstrukce přivaděče probíhá bezvýkopovou metodou. Nové potrubí - polyetylenový svařenec je přes redukční čelist zatažen do stávajícího potrubí. Následně se zatahované potrubí díky tvarové paměti materiálu vykruží do požadovaného profilu a u obnovovaného potrubí je tímto způsobem zachována jeho průtočná kapacita. Tato technologie patří mezi moderní pracovní postupy, které jsou ekonomicky výhodné, omezují narušení povrchů komunikací a související dopravní problémy. Ve výsledku současně zajistí plný komfort při dodávce pitné vody a dlouhou životnost vodárenského zařízení,“ informoval Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Práce na vodohospodářských zařízeních budou probíhat od října letošního roku a ukončení je plánováno na březen 2022. Ovšem již od poloviny září se zahájí přípravné práce, které spočívají v manipulaci na síti. Pokud dojde k případnému výskytu zákalu v dodávané vodě, je nutné tuto skutečnost ohlásit vodárnám na zákaznickou linku 840 121 121, 602 128 127. Příslušný provoz vodárny provede dle možností odkalení na daném úseku vodovodní sítě.

Aktuální informace o případných odstávkách mohou odběratelé sledovat na našich webových stránkách www.svas.cz prostřednictvím Google map. Doporučujeme zobrazení mapy minimálně v měřítku 1: 1700, kdy se detailně ukáže každý dům a instituce, jež se přerušení dodávky vody dotkne.

Středočeské vodárny nabízejí bezplatnou službu SMS Info. Registrovaní uživatelé dostávají informace o aktuálních haváriích na vodovodní a kanalizační síti a v dostatečném předstihu o plánovaných odstávkách.

Středočeské vodárny, a.s. se odběratelům omlouvají za možné komplikace a děkují za pochopení a trpělivost.

Investor akce a vlastník vodohospodářského zařízení: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Provozovatel vodovodů a kanalizací na Kladně: Středočeské vodárny, a.s.

 

Obce, kterých se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:

Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Drnek, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd, Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice, Velké a Malé Přítočno.

  

Středočeské vodárny, a.s., jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou téměř tři sta tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 6 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce pět set kilometrů vodovodní sítě a přes devět set třicet kilometrů kanalizačních stok.

 

Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy