Úvod Média Tiskové zprávy 2021 Informace pro plátce srážkových vod  - nový srážkový normál

Informace pro plátce srážkových vod - nový srážkový normál

Informace pro plátce srážkových vod  - nový srážkový normál

13. leden 2022

Na základě Vyhlášky č. 428/2001 Sb., bude od 1.1.2022 použit k výpočtu srážkových vod dlouhodobý srážkový normál za období 1991 – 2020.

Dlouhodobý srážkový normál je stanoven dle normy  Světové meteorologické organizace Českým hydrometeorologickým ústavem a za výše uvedené období činí pro uvedené lokality následující:

 

Kladno:                      533 mm

Stochov:                    560 mm

Nové Strašecí:          580 mm

Mělník:                      531 mm

Kralupy nad Vltavou: 511 mm

Neratovice:                521 mm

Mšeno:                      609 mm 

 

Faktury za srážkové vody odváděné do kanalizace budou od 1.1.2022 vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno uzavírat nové dodatky ke smlouvám. Výpočet je upraven podle § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.

 

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy