Úvod Média Tiskové zprávy 2020 Výpadky elektrické energie neohrozily dodávku pitné vody

Výpadky elektrické energie neohrozily dodávku pitné vody

Výpadky elektrické energie neohrozily dodávku pitné vody

12. únor 2020

Vichřice Sabine a výpadky elektrické energie nezpůsobily Středočeským vodárnám, a.s. (SVAS) žádné vážnější problémy s distribucí pitné vody.

Rozsáhlá vodovodní síť v regionu provozovaném společností SVAS se skládá ze zdrojů pitné vody,  vodojemů, čerpacích stanic a automatických posilovacích stanic, jejichž provoz závisí na dodávkách elektrické energie. Jakékoliv výpadky elektrického proudu ze strany dodavatele mohou způsobit problémy v distribuci pitné vody.

K vážnějšímu ohrožení dodávky pitné vody v důsledku vichřice Sabina a následným výpadkům elektrické energie nedošlo. Ve vodojemech jsme měli dostatečnou rezervu vody. V některých lokalitách mohlo dojít ke snížení tlaku na základě přerušení dodávky elektrické energie do automatických posilovacích stanic,“ řekl Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Zásobování vodou probíhalo i přes omezení čerpání, protože pracovníci dispečinku prozíravě naplnili na maximum stavy vodojemů ještě před avizovanou vichřicí,“ sdělil Vladimír Stantejský, vedoucí dispečerů. „Větrnou kalamitu jsme dobře zvládli i proto, že máme nastavená pravidla komunikace mezi dispečinky SVAS a ČEZ distribuce. Na základě těchto pravidel jsme měli přesné informace o situaci a uměli jsme přesně reagovat,“ vysvětlil na závěr Stantejský.

Vážnější situaci jsme byli nuceni řešit při výrobě vody na úpravně vody Klíčava. „Od pondělního odpoledne do úterního dopoledne byla v důsledku opakovaných výpadků elektrického proudu výroba vody na úpravně několikrát přerušena, a to hlavně v nočních hodinách“ uvedl Martin Hartman, manažer provozu Dálkovod. „Díky obětavému úsilí zaměstnanců SVAS se podařilo operativními provozními zásahy, jak na samotné úpravně vody, tak i na vodárenské síti Středočeských vodáren, eliminovat přerušení plynulé dodávky pitné vody pro naše odběratele,“ vysvětlil Hartman.

Bezproblémovou koordinaci dodávek pitné vody ve vodárenské síti se podařilo koordinovat díky novému a modernímu dispečinku, který je od loňského roku umístěný v nově rekonstruované budově kladenského vodojemu.

Pracovníci Středočeských vodáren pozvolna, jak se daří energetikům obnovovat dodávku elektrické energie, vracejí distribuci vody do standardního provozního režimu.

 

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy