Úvod Média Tiskové zprávy 2020 Vodohospodáři mají bezdotykové dezinfekční stojany

Vodohospodáři mají bezdotykové dezinfekční stojany

Vodohospodáři mají bezdotykové dezinfekční stojany

20. červenec 2020

Návštěvníci budov Středočeských vodáren a.s. mají nově k dispozici u vchodu automatické dezinfekční stojany.

Ty zájemci vydají dávku dezinfekce bezdotykově, tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu virů a bakterií kontaktem s ovládáním přístroje.

"Kvůli povaze našich provozů jsme s vysokými hygienickými standardy zvyklí pracovat. Snažíme se také co nejvíce zvýšit komfort hygienických opatření - jestliže po lidech, a to zejména návštěvnících, vyžadujeme, aby dodržovali poměrně striktní bezpečnostní opatření, považujeme za svou povinnost jim žádoucí chování co nejvíce usnadnit," vysvětlil technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup.

Vodohospodářská organizace přijala přísná hygienická pravidla už na začátku koronavirové krize. Jako dodavatel pitné vody a zpracovatel vody odpadní totiž patří k základním službám pro obyvatele a nemůže si dovolit lehkovážné ohrožení provozu například kvůli nemocnosti zaměstnanců. Proto jako jedna z prvních institucí uzavřela své provozy před návštěvníky zvenčí a oddělila zaměstnance do vzájemně izolovaných skupin - směn.

"Je třeba velmi zdůraznit, že v samotných provozech se opatření až tak neprojevila. Naše běžné postupy jsou natolik zabezpečené, že z hlediska virové epidemie už v podstatě nemáme co přidat," řekl Soukup a dodal: "Naši zaměstnanci jsou ovšem v tomto smyslu velmi disciplinovaní, protože nutnost dbát na svoje zdraví a hygienu práce více než chápou."

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy