Úvod Média Tiskové zprávy 2020 Vodárny opravují Kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

Vodárny opravují Kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

Vodárny opravují Kladenské přivaděče pro příštích padesát let provozu

14. únor 2020

Největší vodárenská investice v Kladně, které má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V letošním roce projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) Kožova Hora. Na přelomu letošního a příštího roku pak bude tento přivaděč rekonstruován. 

Město Kladno je zásobováno pitnou vodou zejména podzemními vodami z Mělnicka a povrchovou vodou z vodárenské nádrže Klíčava. Tyto zdroje jsou doplňovány vodou z Pražské vodohospodářské soustavy. Aby celý složitý systém fungoval, byl v roce 1987 postaven pod Kožovou Horou největší vodojem ve středních Čechách, ze kterého je Kladno zásobováno.

Stáří a technický stav vodárenských přivaděčů, ale i zvyšující se požadavky na pitnou vodu vedly Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) k naplánování rozsáhlé obnovy přivaděčů a souvisejících objektů ve výši až 470 milionů Kč.

Celá akce je naprosto unikátní v tom, že proběhne bez přerušení dodávek vody. Pohodlí pro zákazníky je ovšem vykoupeno zvýšením rizika poruch. „Jednoduše řečeno jde o to, že množství dodávané vody se nezmění, ovšem voda bude proudit místo širokého potrubí přivaděče užšími trubkami okolních tras. To znamená, že se zvýší rychlost proudění vody v potrubí a nemáme jistotu, že v některých místech nedojde k porušení vodovodu,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. s tím, že toto riziko není příliš velké a provozní technici Středočeských vodáren se na ně dlouhodobě připravují.

S tím souvisí i to, že kvůli zvýšenému průtoku se mohou do pitné vody uvolnit i minerály, které se dlouhodobě usazují v potrubí. „Jde o minerály, které jsou přirozenou součástí vody a nijak tedy nepředstavují jakékoliv riziko. Ovšem voda může být kvůli nim zakalená a krátkodobě může mít jinou barvu, než na jakou jsou odběratelé zvyklí. Tento zákal však nemá vliv na kvalitu pitné vody. Naše laboratoře budou její kvalitu průběžně sledovat, vyhodnocovat a průběžně informovat veřejnost,“ doplnil Pavel Pobříslo.

„Investici obnovy kladenských přivaděčů připravujeme dlouhodobě a snažíme se koordinovat naše práce s jinými investicemi v oblasti, abychom minimalizovali dopady našich staveb na již beztak přetíženou dopravní situaci v Kladně a okolí,“ informoval Josef Živnůstek, ředitel VKM.

„Současně se i snažíme používat moderní stavební postupy, například bezvýkopové metody obnovy potrubí, které nejenom sníží zatížení okolí důsledky stavby, ale při zvolení optimálních technologií zajistí i dlouhou životnost obnovy.

Situace, kdy v Rozdělovském lese nahrazujeme potrubí z roku 1891 a v okolí Přítočna rekonstruujeme potrubí z roku 1985 a obě potrubí musíme obnovovat z důvodu jejich havarijního stavu, je pro nás dostatečným mementem, jak máme postupovat. Není přece možné, stavět potrubí na 35 let, když už před 130-ti lety uměli naši předci vybudovat potrubí, které vydrželo dodnes.“

Celá „akce“ zajištění pitné vody pro Kladno probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.

Kterých obcí se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:

Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd, Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice,Velké a Malé Přítočno.

Přehled investic:

ZREALIZOVÁNO
období místo popis náklady
2017 Kladno, ul. Fibichova  obnova důležitých propojovacích armatur v centru Kladna 2 700 000 Kč
2018 Kladno, Kožova hora   obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna - I. etapa 19 000 000 Kč
2018 Hostouň   rekonstrukce části objektu přečerpávací stanice - I. etapa 3 800 000 Kč
2018 Brandýsek - Theodor obnova výtlačného přivaděče - V. etapa 10 000 000 Kč
2019 Hostouň obnova strojní technologie a elektro vystrojení přečerpávací stanice - II. etapa 5 800 000 Kč
2019 Kladno, M. Horákové  obnova části přivaděče v křížovatce 2 500 000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora realizace technologických úprav a propojení vodojemu Kožova hora 2 700 000 Kč
2019 Kladno, Kožova hora obnova přívodního řadu z VDJ Kožova hora do Kladna - II. etapa 33 000 000 Kč
2019 Brandýsek - Theodor  obnova výtlačného přivaděče - VI. etapa 10 400 000 Kč

 

PŘIPRAVOVÁNO

2020 Kladno, ul. Železničářů  obnova klíčových propojovacích uzlů na přivaděči 9 000 000 Kč
2020 Kladno, ul. Wolkerova  obnova přivaděče pro zásobení Kladna - I. etapa 12 500 000 Kč
2020 Kladno, ul. M. Horákové  přeložení přivaděče při výstavbě křižovatky a autobusové zastávky 12 000 000 Kč
2020 – 2022 VDJ Kopanina - VDJ Kožova hora  obnova Pražského přivaděče - I. etapa 240 000 000 Kč
2021 – 2022 Kladno, Kožova hora - ul. Wolkerova  obnova  přivaděče pro zásobení Kladna - II. etapa 30 000 000 Kč
2022 – 2023 Kožova hora  obnova  přivaděče pro zásobení Kladna - III. etapa 38 000 000 Kč
2022 – 2023 Hostouň  dokončení obnovy přečerpávací stanice - (III. etapa) 40 000 000 Kč
náklady celkem 471 400 000 Kč

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy