Úvod Média Tiskové zprávy 2020 Provozní řád a riziková analýza pro Mšenský skupinový vodovod schválena

Provozní řád a riziková analýza pro Mšenský skupinový vodovod schválena

Provozní řád a riziková analýza pro Mšenský skupinový vodovod schválena

30. leden 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje schválila Středočeským vodárnám, a.s. provozní řád (PŘ) a rizikovou analýzu (RA) pro Mšenský skupinový vodovod.

Jedná se o zákonnou povinnost vyplývající z Evropských směrnic, která byla uložena všem provozovatelům vodovodů. Tato povinnost je poměrně složitá a časově náročná, proto bylo státními orgány stanoveno přechodné období na 6 let od účinnosti zákona (1. 11. 2017), dokdy je nutné všechny PŘ a RA zpracovat.

Středočeské vodárny byly první společností v České republice, která měla tento plán pro jednu z provozovaných obcí nejen vypracován, ale i schválen (PŘ s RA Vodovodu Zahájí). Od té doby postupně zpracovává provozní řády a rizikové analýzy pro všechny provozované systémy zásobování vodou. Nyní je opět jednou z prvních společností v ČR, která má schválený PŘ a RA pro skupinový vodovod, který slouží většímu počtu obcí a obsahuje složitou soustavu zdrojů, vodojemů a velký počet spotřebišť. 

Schváleny jsou již PŘ s RA vodovodů Zahájí, Řepín, Vysoká Libeň, Lhotka a Mšeno. Nyní se zpracovává PŘ skupinového vodovodu KSKM, který pokrývá většinu provozovaného území. Vzhledem k jeho složitosti bude dokončen pravděpodobně během roku 2020, tedy cca o 3 roky dříve než je vyžadováno. 

Riziková analýza zahrnuje celý systém zásobování od zdroje surové vody a jeho ochranných pásem až po odběrná místa pitné vody.  Riziková analýza je systematické použití dostupných informací k identifikaci možných nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek a životní prostředí. RA zahrnuje definici cílů analýzy, rozsah platnosti, identifikaci nebezpečí a odhadování rizika.

Zpracování této analýzy a navazujícího provozního řádu výrazně zvyšuje zabezpečení dodávky vody v podobě přípravy na krizové situace.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy